Dostupné nabíjačky pre všetkých obyvateľov

Infraštruktúra nabíjania nie je pripravená na väčšie množstvo elektromobilov na našich cestách. Za nedostatkom nabíjacích staníc sú financie, keďže ich budovanie je finančne náročné. Načo však vykonávať náročné stavebné práce, keď elektrické vedenie je zabudované vo verejnom osvetlení? Vo vyspelejších krajinách je využívanie stĺpov verejného osvetlenia na nabíjanie elektromobilu pomerne rozšírené. Tento koncept sa rozbieha aj na Slovensku. Prvé slovenské nabíjačky boli aplikované od spoločnosti SEAK. Po Bratislave má takého nabíjanie aj Sabinov a čoskoro sa dočká aj Dolný Kubín, Prešov a Trnava. Konektor nabíjania pôsobí elegantne a v samotnom osvetlení je veľmi ľahko prehliadnuteľný. Nabíjanie už testujú v Bratislave. Ešte zatiaľ nie je spustené, firma realizuje posledné technické úpravy. Nabíjanie zo stĺpov verejného osvetlenia by malo fungovať koncom marca 2021.

Verejné osvetlenie patrí mestu. Komu zaplatíme?

Mesto vlastní osvetlenie a často aj parkovacie miesto. Tu ide o dohodu všetkých zúčastnených strán. Príkladom je nabíjačka v Bratislave na Želenej studničke. Správcom verejného osvetlenia je Siemens, majiteľom nabíjačiek a prevádzkovateľom je ZSE Drive, účet za elektrinu však platí mesto. Na konci zúčtovacieho obdobia však je možné oddeliť spotrebovanú elektrickú energiu osvetlenia a nabíjania. Zákazník preto jednoducho zaplatí spoločnosti použitím mobilnej aplikácie (naskenovaním QR kódu). Odobratú elektrinu mu prevádzkovateľ brány vyúčtuje. Mesto dostane refundáciu elektriny od prevádzkovateľa brány a nie je teda zaťažené žiadnou ďalšou administratívou. Systém sa dokáže integrovať so súčasnými a dobre zavedenými platobnými systémami dobíjania EV (napr. EVMapa, Greenway, ZSE), ale aj s lokálnymi metropolitnými čipovými kartami (napr. Bratislava CARD). Prvé tri roky by však malo byť nabíjanie zadarmo a to aj bez nutnosti akontácie. 

Nabíjanie zo stĺpov verejného osvetlenia

Má verejné osvetlenie dostatočný výkon?

Pravdou je, že nabíjanie elektromobilu vyžaduje určitý výkon. Elektrické vedenie však bolo dimenzované ešte v časoch, keď sa pre osvetlenie nevyužívali výrazne úspornejšie LED osvetlenia ako dnes. Súčasné elektrické vedenie je preto schopné prenosu omnoho vyššej energie ako dnešné osvetlenie potrebuje. Typickým príkladom je klasický rozvádzač pre priemernú ulicu, ktorý má kapacitu od 40 do 80 kW. Akonáhle je na ulici 50 kusov úsporných 100 watových LED lámp, osvetlenie vyžaduje výkon len 5 kW a celý zvyšok kapacity sa môže rovnomerne rozdeliť medzi nabíjané autá. Počas dňa, keď nie je potrebné svietiť, osvetlenie v uliciach zostane v pohotovostnom režime pod elektrickým napätím a k dispozícii je pre autá celá kapacita ulice. V noci sa časť kapacity použije na svietenie, zvyšok pre autá.

Nabíjanie zo stĺpov verejného osvetlenia

Takto to vyzerá v praxi pri nabíjaní počas dňa a v noci.  

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 6 obrázkov