Nástup prvých vážnych mrazov vo Francúzsku odhalil vážny problém s kapacitou miestnej elektrickej siete. Zvýšená spotreba obyvateľov vyvolaná veľkou zimou totiž zaťažila elektrickú rozvodnú sieť až na hranicu svojej kapacity. Informoval o tom magazín Caradisiac. Svoju úlohu pritom zohrali aj elektromobily so zvýšenými nárokmi na elektriku počas vonkajších mrazov. Ako okamžite prízvukovali odborníci na energetiku, šťastím je, že po francúzskych cestách zatiaľ jazdí len polovičný počet elektrických áut, ako zneli pôvodné francúzske predpovede na rok 2020. V súčasnosti totiž tvoria elektromobily len 1,1 % francúzskeho vozového parku, vláda však na rok 2020 predpovedali 3 % zastúpenie. Keby sa predpovede naplnili, Francúzsko začiatkom januára 2021 úplne „zhasne“.

Nekúrte a nenabíjajte mobilné telefóny

Zástupcovia prenosovej sústavy RTE preto prišli s odporúčaniami pre občanov, ako sa správať, aby sa Francúzsko vyhlo blackoutu. Niektoré sú pritom dosť absurdné, RTE ich však myslelo skutočne seriózne a len dokresľujú, v akej vážnej situácii Francúzsko bolo. Riešením malo byť údajne skromnejšie vykurovanie domácností a spoločností (ľudia si skrátka mali ubrať z interiérovej teploty), ďalším zaujímavým odporúčaním bolo aj mazanie prebytočných mailov, ktoré zaťažujú externé servery so zbytočne vysokou spotrebou elektrickej energie. RTE varovala ľudí dokonca aj pred nabíjaním mobilných telefónov v doobedňajších hodinách a v čase od pol šiestej do deviatej večer.

Podľa štatistík RTE rastie počas mrazov spotreba elektrickej energie o celých 70 %. Riešením by mal byť zabehnutý systém V2G, čo je vlastne pripojenie elektromobilov na verejnú rozvodnú sieť, kde by mohli vykrývať energetické špičky a energiu do siete v prípade krátkodobej potreby naopak dodávať. Kým tento systém nefunguje, aj RTE priznala, že bude musieť regulovať nabíjanie elektrických áut. A nech je už reálna situácia okolo množstva elektrickej energie dostupnej v rozvodných sieťach EÚ akákoľvek, isté je jedno – elektriky máme málo už aj pri súčasnom stave elektromobility. A s rastúcim množstvom elektrických áut v reálnej prevádzke sa tento problém bez nových zdrojov „čistej“ elektrickej energie rozhodne tak skoro nevyrieši. Viacerí odborníci skôr upozorňujú na fakt, že z elektrickej energie sa stane menej dostupná a drahá, jednotlivými vládami dotovaná komodita.

zdroj: Caradisiac