Liberáli navrhujú zaviesť do zákona novú formu podnikania, tzv. voľnú živnosť pod názvom zmluvná nepravidelná doprava.

Sas v novele v prvom rade navrhujú zrušenie všetkých regulácií, ktoré dnes platia pre taxislužby. "Jedinú podmienku, ktorú v zákone ponechávame pre podnikanie taxislužieb, bude namontovaný taxameter vo vozidle a zároveň informácia o tarife za kilometer pre pasažiera," opísal poslanec SaS Miroslav Ivan. 

Ostatné regulácie totiž podľa neho taxislužby enormne byrokraticky zaťažujú (ako keby iné odvetvia nie...). Zo zákona by tak podľa návrhu SaS mali vypustiť povinnosti pre taxikárov ako napríklad preukazovanie odbornej spôsobilosti, povinnosť mať stanovište či finančnú zábezpeku 1000 eur alebo minimálny vek 21 rokov a povinné psychotesty. Liberáli chcú zároveň zo zákona vypustiť požiadavky aj pre vozidlá taxislužieb, ako je napríklad minimálny objem batožinového priestoru vo vozidle či jeho vek.

"Myslíme si, že táto regulácia je prísna a všetky z týchto zrušených vecí môžu taxislužby používať skôr ako svoj nástroj, ktorým sa chcú odlíšiť. Ale nechceme, aby to mali prikázané zákonom," vysvetlil Ivan.

Liberáli zároveň navrhujú zaviesť do zákona novú formu podnikania. Definujú voľnú živnosť pod názvom zmluvná nepravidelná doprava. "Bude na princípe dohody medzi poskytovateľom a spotrebiteľom," priblížil Ivan. Pritom v rámci tejto voľnej živnosti bude povinnosťou mať vo vozidle k dispozícii živnostenské oprávnenie. Zároveň musí byť spotrebiteľ vopred informovaný o maximálnej cene prepravy. "To vidíme ako istý stupeň ochrany spotrebiteľa," dodal Ivan. 

Takouto zákonnou úpravou sa podľa poslanca všetko necháva na spotrebiteľovi, aby ten rozhodol, kto má na trhu prežiť. "Rozhodne sme presvedčení, že o úspešnosti má rozhodovať zákazník, a nie prísna regulácia," konštatoval.

Skôr som za to, aby štát trochu sprísnil podmienky pre vodičov na druhej strane. Nech vytvorí radšej zákonné a hlavne normálne podmienky pre vodičov Uber-u tak, aby boli spokojní aj taxikári a aj samotní vodiči Uber-u. S tým že každý jeden vodič bude musieť mať psychotesty. Navyše k tomu treba prirátať povinnú každoročnú STK a zdaniť v normálnej bežnej sume poskytovateľa aplikácie za poskytnuté služby. Rovnako ďalšia vec, ktorú zásadne odmietam, je zníženie veku z 21-ročnej hranice. To myslia naozaj vážne?

Prečo sa skôr poslanci nestarajú o zníženie finančného zaťaženia automobilových dopravcov? Tí sú zaťažení extrémne a tieto ceny sa priamo premietajú do ceny tovarov každodennej potreby...

Zdroj: TASR