Vodiči taxikári, ale aj bývalého Taxify – teraz Bolt, prípadne ak sa vráti na náš trh aj Uber, tak aj ich sa dotýka nová zmena v zákone, ktorá je účinná od apríla. O zmenách informuje Inštitút pre dopravu a hospodárstvo (IDH). Tí ďalej podotkli, že zákon nie je dodržiavaný na 100 % zo strany vodičov. 

Ako tvrdia, na základe vlastnej činnosti vyzistili, že vodiči, ktorí poskytujú taxislužby, nie vždy mali všetky dokumenty v poriadku, resp. nemali označené vozidlá. Podstatná zmena zákona spočíva v tom, že vodiči po novom nemusia mať klasický taxameter umiestnený v aute, ale môžu výslednú sumu určovať na základe mobilnej aplikácie. 

Pri testovaní sa v inštitúte zamerali najmä na európsku digitálnu platformu taxislužby, na ktorú sa po novom vzťahujú pravidlá v zmysle nového zákona. Stretli sa však už aj s porušením tohto nariadenia, keď jedna z digitálnych platforiem uvádzala zákazníkom iba orientačnú cenu, ktorá bola upresnená až po dokončení jazdy. Zákazník však má v týchto prípadoch zákonné právo byť s finálnou cenou oboznámený vopred.

"Je potrebné pripomenúť, že najmä v prípade digitálnych platforiem je nevyhnutné napríklad strešné označenie 'taxi', či označenie dverí vozidla menom prevádzkovateľa taxislužby. Práve tieto pravidlá dokážu pomôcť napríklad tomu, aby zákazník vedel jednoduchým spôsobom identifikovať vodiča hneď po príchode auta a rovnako, aby boli tieto vozidlá jednoznačne odlíšiteľné v rámci cestnej premávky," zdôraznil riaditeľ IDH Rastislav Cenký.

IDH tvrdí, že je doslova nutné, aby tieto pravidlá začali dodržiavať všetci. Ak tak nebude, čo asi tak skoro naozaj nebude, tak nie je možné zapracovať na ďalšej právnej úprave, ktorá by podchytila nedostatky. 

"Považujeme za úplne opodstatnené, že podľa nového zákona o cestnej doprave musí mať každý vodič taxislužby preukaz vodiča taxislužby a byť zdravotne či psychicky spôsobilý a bezúhonný. Cestujúci totiž musia mať istotu, že cestujú s overeným vodičom, ktorý spĺňa všetky zákonné podmienky a potrebné štandardy," dodal Cenký.

Zdroj: techbyte.sk, teraz.sk