„Vzhľadom k veľkému a stále sa zvyšujúcemu časovému tlaku si už nemôžeme dovoliť žiadne pochybenie v oblasti ochrany klímy,“ píše sa v otvorenom liste Európskemu parlamentu. Združenie 175 vedcov a odborníkov z oblasti ochrany životného prostredia pripomína potrebu inovácie súčasnej ochrany klímy. „Potrebné inovácie sú možné len v prípade otvorenosti k viacerým technológiám, čo nám v súčasnom prístupe k ochrane klímy chýba,“ zdôrazňujú iniciátori otvoreného listu prof. Ing Thomas Willner (University of Applied Sciences) a Dr. Armin Günther (Air Liquide Global E&C Solutions). Vedecká obec je presvedčená, že súčasné predpisy a aktuálna legislatíva predstavujú jednostrannú podporu elektrickej mobility, ktorú nemožno z fyzikálneho hľadiska v žiadnom prípade ospravedlniť. Upozorňujú na miešanie sa neodbornej politiky do vedeckých záležitostí. Preložené do ľudskej reči, vedci upozorňujú Európsky parlament na skutočnosť, že politici rozhodujú o veciam, ktorým vôbec nerozumejú.

Elektromobilita nás nezachráni

Vedci okrem iného upozorňujú aj na skutočnosť, že politické nariadenia v oblasti emisií CO2 považujú elektromobily stále za autá s nulovými emisiami, zatiaľ čo napríklad obnoviteľné a iné alternatívne palivá vôbec nezohľadňujú. „Presne toto bráni v súťaži o najlepšie možné riešenie problému. Neberieme v úvahu skutočné znižovanie skleníkových plynov, hoci všetci vieme, že klíma reaguje na skutočné fyzikálne vlastnosti skleníkových plynov, nie na faktory, ktoré si vymýšľajú samotní politici,“ rázne kritizuje súčasný prístup Willner. Ako v liste vedecká obec ďalej zdôrazňuje, všetko nasvedčuje tomu, že do roku 2030 nedôjde z žiadnej podstatnej redukcii skleníkových plynov. Určite nie v takej miere, akú si vo svojich „zelených“ prognózach vymysleli politici. Ak máme byť realisti, treba vziať na zreteľ vysoké emisie CO2 produkované pri výrobe trakčných batérií, ďalej obrovskú spotrebu fosílnych palív pri výrobe elektrickej energie a v konečnom dôsledku aj enormné náklady na vývoj nabíjacej infraštruktúry.

List upriamuje pozornosť na obnoviteľné alternatívne palivá (kvapalné aj plynné, „zelený“ vodík, metán a pod.), ktoré majú už dnes obrovský potenciál reálne znížiť skleníkové plyny a v mnohých prípadoch sú použiteľné okamžite. „Sú omnoho efektívnejšie a pri ich použití v súčasnom vozovom parku obsahujúcom asi 260 mil. áut by aj bez budovania ďalšej infraštruktúry okamžite došlo k zníženiu skleníkových plynov v EÚ," konštatuje ďalej otvorený list. Vedecká obec nevylučuje použitie elektrickej mobility a rozumie jej ďalšiemu vývoju, rázne však odmieta jej jednostrannú politickú podporu a vyzýva kompetentných aj na adekvátnu podporu alternatívnych palív, bez ktorých sa v budúcnosti určite nezaobídeme.

zdroj: Reuters