V tejto oblasti je kvantum informácií, takže prinesiem len to, čo považujem za najdôležitejšie a najpodstatnejšie.

Druhy identifikácie vozidiel

Vozidlá môžeme identifikovať z rôznych uhlov pohľadu. Druhy identifikácie vozidiel rozdeľujeme do týchto samostatných kategórií: 

  • Druhová identifikácia – rozdelenie áut do druhu, kategórie a pod.;
  • Typová identifikácia – definícia konkrétneho typu auta na základe spoločných znakov;
  • Individuálna identifikácia –  touto kategóriou sa budem zaoberať najviac. V užšom slova zmysle vychádza z predpokladu, že každé vozidlo musí byť jedinečné. Preto sa rokmi vytvorila prax prideľovania jedinečných výrobných čísel  (v našich podmienkach VIN). Ak by sme sa na to chceli pozerať zoširoka, tak by sme sem mohli priradiť aj povedzme individuálne poškodenia vzniknuté prevádzkou, úpravy, ale povedzme tiež priradenie tabuľky s evidenčným číslom a pod. Tieto spomenuté znaky v širšom slova zmysle je však počas života auta možné meniť bez väčších problémov, zatiaľ čo povedzme VIN je spravidla nemenné - samozrejme, existujú zákonmi povolené výnimky, napríklad nečitateľnosť pôvodného VIN, ktorá už môže vzniknúť rôznymi dôvodmi...

Výrobné číslo vozidla 

Výrobné číslo vozidla – v našich podmienkach známe pod skratkou VIN (Vehicle Identification Number) – je spravidla zložené zo 17 znakov. Je to najdôležitejší spôsob označovania vozidla, ktoré prvotne umiestňuje výrobca. VIN číslo je priamo umiestnené na pevnej – nedemontovateľnej časti karosérie vozidla. Na jeho umiestnenie sa používajú rôzne metódy gravírovanie, laserom, razenie a pod. Spoločne s výrobným štítkom vozidla (nálepkou) tvoria 2 hlavné individuálne identifikátory každého vozidla. Ak máte auto s karosériou osadenou na ráme, tak existuje aj číslo rámu. Pri autách dovezených z Ameriky a prioritne na ten trh určených však môže nastať aj fakt, že auto nemá VIN číslo, ale tzv. Frame number. Je kratšie a má iný tvar. 

V minulosti boli tieto výrobné čísla vyrábané doslova chaoticky. Neskôr sa rozhodli systém zjednotiť na medzinárodnej úrovni. Aké-také väčšie, resp. to hlavné zjednotenie nastalo prakticky nedávno v roku 1981. Je to síce takmer 40 rokov, no je to len tretina času, odkedy vyrobili prvé auto.

Ak niekedy budete pracovať s automobilmi, zapamätajte si, že v zložení VIN čísla nikdy nenájdete znaky O, Q, I. Dôvodom je ich ľahká zameniteľnosť. Zdôrazňujem túto informáciu pre všetky subjekty, ktoré s VIN číslami pravidelne pracujú. 

Zloženie VIN čísla

Prideľovanie VIN čísel má systém. A nie jeden, ale v podstate dva. Rozlišujeme spôsoby - na základe geografickej polohy. Existuje tzv. európsky štandard podľa normy ISO 3779, kde sú prvé tri znaky kód výrobcu, 4. - 9. znak je popisný kód vozidla a 10. - 17. miesto je jedinečné číslo. Americká norma je ešte precíznejšia. Prvé 3 znaky značia tiež kód výrobcu. Znak 4 - 8 je popisný kód vozidla. Miesto číslo 9 je tzv. kontrolný znak. 10 – modelový rok, 11 fabrika; 12 17 jedinečné číslo.

  • Prvé tri znaky predstavujú identifikáciu výrobcu (WMI-World Manufacturer Identifier). Prvý znak označuje oblasť, odkiaľ výrobca automobilu pochádza. A až H - Afrika, J až R - Ázia; S až Z - Európa. Ak narazíte na autá od amerického výrobcu, tak na mieste prvého znaku bude číslo 1 až 5. Austrália a Oceánia používa čísla 6 a 7, Južná Amerika má 8 a 0. Aby ste to však pochopili správne, uvediem príklad automobily značky BMW, povedzme model X5. To sa prakticky od začiatku vyrábalo v Amerike v závode firmy BMW Manufacturing Co. LLC (známy ako BMW Spartanburg), a teda bude mať na začiatku VIN čísla znak 5, zatiaľ čo BMW vyrobené v závode v Nemecku bude mať W. Všetky vozidlá pôvodom z Nemecka majú na začiatku VIN znak W ako West Germany. Deduškovia ako Trabant, Wartburg, Barkas a IFA nie, pretože sa v bývalom Západnom Nemecku nevyrábali.
  • Popisný kód vozidla, teda znaky na mieste 4 – 9, sú známe ako VDS (Vehicle Descriptor Section) a označujú model auta. Výrobca si ho volí sám podľa určitého kľúča.  
  • Kontrolné číslo - v Severnej Amerike je na pozícii č. 9 umiestnený špeciálne určený znak. Na základe tejto číslice je možné zistiť, či je VIN číslo neplatné. Aby ste sa k tomu dopracovali, musíte poznať číselné hodnoty pre každý znak.
  • Jedinečné číslo 10 - 17, známe ako VIS (Vehicle Identifier Section). V podstate to sú poradové výrobné čísla. Určuje si to výrobca, avšak niektoré znaky môžu mať aj hlbší význam.  

O týchto jednotlivých znakoch by sa dalo písať podstatne viac, ale pre potreby bežného motoristu, alebo nadšenca toto rozdelenie úplne postačuje. 

Biznis s jazdenými, ale aj novými autami je výnosný prakticky na celom svete. V boji proti vo veľkej časti organizovanej kriminalite sa štáty snažia bojovať samostatne, aj spoločne. Avšak stále existujú zaostalejšie krajiny, kde sa pôvod áut vôbec neskúma. Dokonca sami poprední predstavitelia krajín často jazdia, alebo v minulosti jazdievali na autách s nejasným pôvodom.

Čo sa s autami po krádeži deje? Prakticky môžu byť využité na iné formy trestnej činnosti, rozobraté na diely, alebo sú opäť zaradené do premávky s novou, alebo pozmenenou identitou. Tejto skutočnosti sú si vedomí ako výrobcovia vozidiel, tak ich samotní držitelia, ktorí si dodatočne jednotlivé komponenty vozidla značia - povedzme vyleptanie/vygravírovanie čísel na skla auta, výrobné čísla pásov, ale tiež umiestneným rôznych miniatúrnych čipov do rôznych častí vozidla, ktorý dokáže odhaliť alebo prečítať len špeciálna čítačka. 

Prakticky najhorší spôsob, pri ktorom vznikne pre nič netušiaceho človeka najväčšia škoda, je ten, keď si zadováži vozidlo s pozmenenou identitou. Takých áut nielen po našich cestách jazdilo a stále jazdí značné množstvo. Napriek tomu na tom nie sme najhoršie, a nikdy sme neboli. Štát sa navyše pred rokmi rozhodol proti tejto forme trestnej činnosti aktívne bojovať zriadením inštitútu kontroly originality. O ňom čosi viac v nasledujúcich dieloch miniseriálu VIN číslo a KO.

Zdroj: ko.sk, onlia

FOTO: projectpuma.com