Ak mám byť úprimný, tak so zástupcami spoločnosti Iris Ident s.r.o. sme sa v priebehu minulého roku dostali do mierneho konfliktu, ktorý okrem iného súvisel aj s hodnotami hrúbky laku. Následne na to sme ako redakcia dostali pozvanie do Banskej Bystrice. Samozrejme, hneď sme ho využili, avšak trval nejaký ten piatok, kým sa nám podarilo dohodnúť termín, ktorý by vyhovoval všetkým.

V emailovej komunikácii sme uvádzali, že nás viac zaujíma prax. Naozaj sme nevedeli, čo od krátkej exkurzie čakať, keďže sme boli vopred upozornení zo strany spoločnosti, že z rôznych objektívnych dôvodov toho veľa praktického nebudeme môcť publikovať. Na druhej strane sme to plne chápali, keďže každá informácia môže byť zneužitá. 

Po krátkom privítaní v školiacej miestnosti sme sa rovno presunuli na praktické ukážky, z čoho sme boli aj s kolegom veľmi milo prekvapení. V školiacej miestnosti pre praktickú časť nás čakali okrem manažéra ďalší dvaja školiaci pracovníci - technici, ktorí nám ochotne odpovedali na všetko, čo sme mali vopred pripravené. Niektoré otázky a odpovede sa dozviete nižšie.  

Boli sme veľmi zvedaví na zariadenia, ktoré pracovníci na pracovisku kontroly originality používajú. Na školiacom pracovisku nám predviedli názorné ukážky. Ide napr. o mikroskop, zariadenie na odhalenie skrytých zvarov, využitie magneticko-práškovej metódy a i. O niektorých sa môžete dočítať priamo na stránke ko.sk. Rozpisovať ich tu preto nebudeme. 

Popíšeme však napr. zariadenie, ktoré meria hrúbku laku. Po novom musí technik pred každým pracovným dňom tento merač podrobiť kalibrácii, keďže sa ľudia sťažovali na rôzne hodnoty, ktoré boli v minulosti voľne dostupné na internete. To hodnotíme ako veľké plus. Následne podrobí každý diel karosérie piatim meraniam, ktoré sa automaticky zaznamenávajú do systému ISKO. Samozrejme za predpokladu, že je to z fyzikálnych dôvodov možné - napr. na plaste sa hrúbka laku zmerať nedá.   

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov

Po praktickej ukážke v školiacej miestnosti na praktické ukážky sme sa presunuli späť do učebne. Tam sme dostali praktickú ukážku skúmania pôvodnosti dokladov vozidla. Využilo sa rôzne skenovanie dokumentu - od klasického, cez ultrafialové, až po skenovanie so šikmým nasvietením. V databáze dokladov z celého sveta sme si tak mohli porovnať charakteristické markanty, ktoré sú pre ten-ktorý doklad typické. 

Už keď sme boli v dielni, zaujímali nás databázy, s ktorými pracujú, a čo všetko v nich môže technik pri kontrole vidieť. Boli sme celkom prekvapení, že napr. v systéme ISKO je podstatne viac fotiek, ako je zverejnených na webovom portáli. Okrem toho nás zaujímali možnosti vyhľadávania. Samozrejmosťou bolo vyhľadávanie podľa značky a modelu. Údajov o vozidlách v spojení s dokumentáciou k nim sa uchováva požehnane. 

Samozrejme nás zaujímali aj nejaké archívne zábery pozmenených alebo znehodnotených identifikátorov. Presne nám popísali, čo je na ktorých snímkach upravené. Šikovné oko technika tak presne vie, na čo sa má pri kontrole zamerať. Prinášame vám preto ilustračné snímky aj s pozmenenými identifikátormi, skúste sa na nich zapozerať, a možno na to sami prídete, čo je na nich zle. My to, bohužiaľ, spraviť nemôžeme. 

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov

6 krátkych otázok a odpovedí

Otázok a odpovedí bolo z našej strany veľmi veľa. V stredisku sme doslova strávili pol dňa. Pre ilustráciu, školenie trvá 2 týždne. Informácií, ktoré musia uchádzači vstrebať, je skutočne veľmi veľa. Rozhodli sme sa preto vybrať iba niektoré otázky, ktoré by mohli zaujímať aj laickú verejnosť.

Kde vo svete funguje KO v približne rovnakom rozsahu ako u nás? 

 • V Maďarsku to majú na podobnej úrovni ako u nás. Podobné kontroly však vykonávajú aj Chorváti, ale aj iné štáty. V Českej republike majú tzv. evidenční kontrolu (pozn. redakcie, je podstatne lacnejšia, a skôr pripomína "malú technickú kontrolu").

Odkiaľ chodia najčastejšie autá, ktoré majú upravené identifikátory? 

 • Najhoršie sú na tom autá pôvodom z Českej republiky alebo z Poľska. 

Musí technik KO použiť všetky technické zariadenia pri kontrole, ktoré má k dispozícii? 

 • Áno, inak ho systém (ISKO) nepustí na ďalší krok. Ak niektoré zo zariadení nie je možné použiť z objektívnych dôvodov, musí túto odchýlku zaznamenať v systéme. 

Všetky metódy sú nedeštruktívne? 

 • Áno, úplne všetky. Deštruktívne metódy môžu používať iba Kriminalisticko-expertízny ústav (KEÚ). 

Bude sa kontrola originality vykonávať, ak prejde zmena zákona a policajti už nebudú musieť vykonávať obhliadku vozidla pri zmene držiteľa? 

 • Metodický pokyn na to vypracovaný už máme. Je už len na Ministerstve vnútra SR, či o to prejaví záujem. Dôvod spočíva okrem iného aj v tom, že veľa úkonov spojených s vozidlom sa bude vykonávať elektronicky. Ak by to nastalo, určite by to bolo za poplatok, odhadom zhruba 20 eur (pozn. redakcie: už teraz sa platia vysoké registračné poplatky pri každom prepise, a ešte platiť súkromným spoločnostiam za obhliadky?).

Aký je váš odhad na množstvo vozidiel na Slovensku, ktoré majú pozmenené identifikátory?

 • Ťažká otázka. Presná odpoveď neexistuje. Odhadujeme, že je to maximálne do 10 %. Určite to však je lepšie, ako pred desiatimi rokmi.

Záver

V prvom rade sa v mene celej redakcie chcem poďakovať odborníkom z firmy Iris Ident s.r.o. za možnosť nakuknúť do tajov identifikátorov vozidiel a dokladov. Bola to naozaj mimoriadne zaujímavá skúsenosť.

Ako proces kontroly originality hodnotíme? Problematiku odhaľovania pozmeňovaných alebo sfalšovaných identifikátorov vozidiel a dokladov máme na Slovensku naozaj zvládnutú na vysokej úrovni a veľa štátov sveta by nám ju mohlo závidieť. Na druhej strane tu je vždy subjektívny faktor, ktorý spočíva v osobe technika, resp. 2 technikov, ktorí vedome, ale niekedy povedzme aj nevedome podcenia či prehliadnu určité markanty, čo môže úplne zmeniť výsledok kontroly originality.

Na Slovensku sa každý rok vykoná zhruba 100-tisíc kontrol. Reálne nespôsobilých vozidiel bolo v r. 2018 len 137 kusov, ktoré putovali na rozbor aj na KEÚ, a ani tam nepochodili. Táto kontrola jednak odbremeňuje pracovníkov KEÚ pri obyčajných podozreniach, no na strane druhej si nie som vôbec istý jej efektívnosťou. V percentuálnom vyjadrení to je len 0,137 % vozidiel, čiže minimum, resp. skoro nič. Ak si na druhej strane vynásobíme sumou zhruba 90 eur (každé pracovisko KO má inú sumu), je to celkom zaujímavý objem peňazí, ktorý sa vytiahne dobrovoľne-nasilu z vrecka motoristov. 

Kontrola originality vo veľa prípadoch určí len to, že sa síce naplní skutková podstata trestného činu, ale často nie je známy páchateľ. Ďalej tiež spôsobí to, že  inak na oko zdravé vozidlo je nespôsobilé na premávku po pozemných komunikáciách. To znamená, že novému majiteľovi vznikne škoda, ktorú dokáže vymáhať len veľmi ťažko (v prípade, ak predchádzajúcich majiteľov bolo vo svete viac a nie je možné jednoznačne určiť, ktorý z nich neoprávnenú zmenu vykonal, keďže v niektorých štátoch sa žiadna obhliadka/kontrola vozidla a jeho dokladov pri zmene vlastníka nevykonáva). Ak si kupujete auto v zahraničí sám, musíte si auto sami dostatočne preveriť v tam dostupných systémoch, najmä v pátracích. 

Na druhej strane, prítomnosť kontroly originality je nutné sčasti chápať aj ako určitú formu prevencie pred organizovanými podvodmi týkajúcimi sa trestnej činnosti spojenej s motorovými vozidlami. Údajne ak by tento spôsoby kontroly neexistoval, forma biznisu by prekvitala oveľa viac. Či je to pravda, alebo len dohady, si radšej nedovolím potvrdiť, ani vyvrátiť...

MYSLÍTE SI, ŽE JE KO EFEKTÍVNA A PRÍNOSNÁ?
 • Určite áno ( 6% )

   

 • Nie, stojí to vodičov zbytočne peniaze + má slabé výsledky ( 89% )

   

 • Neviem ( 5% )

   

Odpovedalo 236 ľudí  

Foto: KO.sk