Kedy musí auto podstúpiť KO? 

Vozidlo musí podstúpiť kontrolu originality buď na žiadosť jeho prevádzkovateľa (na základe presne stanovených skutočností), alebo na základe rozhodnutia okresného úradu pre cestnú dopravu, ktorý tak rozhodne na základe oznámenia alebo zistenia, že do konštrukcie vozidla, alebo do dokladov vykonal nepovolený zásah, alebo je VIN na vozidle nečitateľné vplyvom veku a vonkajších činiteľov, VIN je poškodené, pozmenené, alebo je na vozidle VIN číslo, ktoré neoblo výrobcom nikdy priradené, alebo vyrobené. 

Kto je prítomný pri KO? 

Kontrolu originality vykonávajú vždy dvaja technici, jednak z dôvodu urýchlenia činnosti, pričom za jednotlivé úkony zodpovedá každý samostatne. Samotná kontrola pozostáva z niekoľkých čiastkových kontrol, ktoré nedeštruktívne skúmajú identifikátory vozidla a doklady. Pri kontrole vozidla nesmie byť prítomná žiadna tretia osoba, ani vodič, ktorý vozidlo na kontrolu priviezol. V tomto sa proces KO líši povedzme od TK a EK.

Výsledky a závery KO 

Výsledkom kontroly originality sú všetky skutočnosti týkajúce sa stavu identifikátorov vozidla, dokladov a stavu údajov v dostupných evidenciách, pričom každý z týchto stavov sa hodnotí číselným vyjadrením. Vždy je nutné pozrieť si legendu. Výsledky môžu byť mierne odlišné, podľa toho, či sa konkrétne auto nachádza v evidenciách, alebo ešte nie. 

Záver kontroly originality nesmie v žiadnom prípade niesť výsledok spôsobilé vozidlo, ak sa počas kontroly zistili neoprávnené zásahy do identifikátorov vozidla, alebo jeho dokladov, vozidlo je v pátraní, alebo je v pátraní doklad od vozidla, či tabuľka s evidenčným číslom. To sa sleduje prostredníctvom systému ISKO – Informačný systém kontroly originality (v minulosti označovaný ako AISKO, kde A znamenalo skratku pre "automatizovaný"), ktorý je prepojený s policajnými pátracími systémami. Ak je lustrácia pozitívna, technik automaticky prestáva vykonávať činnosť, a to až do momentu, kým mu nepríde spätná väzba od orgánov Policajného zboru SR. 

Čo ak má technik pracoviska KO podozrenie? 

Ak sa pri kontrole potvrdí nesúlad alebo zásah do identifikátorov, či pozitívna lustrácia v informačných systémoch, je táto skutočnosť ohlásená polícii. Nasleduje zaistenie vozidla, keďže ide o dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu - falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla. Takto zaistené vozidlo putuje na skúmanie do Kriminalisticko-expertízneho ústavu (KEÚ).

Ak sa v KEÚ podozrenie potvrdí, tak sa skúma a zisťuje pôvodná identita vozidla. Ak sa to podarí, a pôvodné vozidlo je v pátraní,  tak sa vozidlo vráti pôvodnému majiteľovi. Samozrejme, ak sú splnené určité podmienky. V prípade, že zásah je potvrdený, ale pátranie sa nepotvrdí, tak je vozidlo len vyradené z evidencie, čiže sa odoberú všetky doklady aj tabuľky s evidenčným číslom.

Ak sa v KEÚ vyvráti podozrenie o možných zásahoch do identifikátorov vozidla a dokladov, tak sa vozidlo vráti majiteľovi. Následne však majiteľ musí absolvovať KO nanovo, keďže údaje z prvej kontroly nie je možné prepísať. Je potrebné úkony spraviť nanovo. 

MYSLÍTE SI, ŽE JE KO EFEKTÍVNA A PRÍNOSNÁ?
  • Určite áno ( 6% )

     

  • Nie, stojí to vodičov zbytočne peniaze + má slabé výsledky ( 89% )

     

  • Neviem ( 5% )

     

Odpovedalo 246 ľudí  

Zdroj: KO

Foto: vwvortex