Carlos Ghosn to stále nemá jednoduché, po svojom zadržaní v Japonsku a následnom úteku z väzby (dodnes zahalenom rúškom tajomstva) sa totiž celý jeho tím právnikov snaží o očistenie dobrého mena svojho klienta. Informácie prenikajúce na verejnosť, sú len strohé a vyznať sa v tom, kde je vlastne pravda, rozhodne nie je jednoduché. Situáciu skomplikoval najmä jeho útek, ktorý vyvolal v mnohých veľké pochybnosti. Teraz sa však situácia mení a do celej kauzy sa vložila aj Rada OSN pre ľudské práva.

Japonská väzba nebola s kostolným poriadkom

Na základe podnetov právnikov Carlosa Ghosna došlo zo strany OSN k podrobnému preskúmaniu celej záležitosti a z vyšetrovania vyplynuli jasné závery – väzba v Japonsku s Ghosnom nelegálne manipulovala. Ide o to, že opakovane dochádzalo k výsluchom, márnemu dokazovaniu a opätovnému uvaľovaniu väzby na obvineného. Účelom tohto nátlaku bolo „zlomenie“ Carlosa Ghosna a získanie jeho neskoršého priznania. OSN zdôraznila, že takéto zaobchádzanie s väzneným človekom je nelegálne. Ghosnovi bola navyše odopieraná prítomnosť právnika a nemal takmer žiadne povinnosti. Celý proces vyvrcholil až do nelegálneho úteku obvineného za hranice Japonska.

Čo teraz?

Závery vyšetrovania Rady OSN pre ľudské práva údajne nemajú voči japonskej justícii žiadne právne dôsledky, faktom však zostáva, že aj medzi ostatnými krajinami majú veľmi veľký rešpekt a obyčajne dokáže medializácia podobných aktivít výrazne ovplyvniť ďalšie dianie v predmetných záležitostiach. Podľa expertov tak vďaka OSN dostávajú Ghosnove tvrdenia o nespravodlivom procese úplne inú váhu a s veľkou pravdepodobnosťou vznikne nátlak na Japonsko, aby celý súdny proces s Ghosnom nebol vedený na území Japonska. Práve toto pritom Japonsko doteraz veľmi rezolútne odmieta. Ako sa celá situácia vyvinie ďalej, si nateraz nedovolí nikto predpovedať.

zdroj: Euronews, Autonews