Preddavok vo výške 200 eur

Minulý rok v októbri VW Slovakia vyplatil zamestnancom preddavok vo výške 200 eur. Zvyšnú časť dostanú začiatkom mája. Odmena za hospodársky výsledok firmy je vyplácaná všetkým tarifným zamestnancom, ktorí v roku 2016 pracovali vo VW SK. Jej výška závisí od hospodárenia firmy v danom roku.

Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 4,5 milióna vozidiel. Patrí k najväčším zamestnávateľom, exportérom i investorom v krajine. Priamo zamestnáva viac ako 10.800 ľudí.