EÚ ide tvrdo nielen po emisiách, ale aj samotných autách. Problematická sa ukazuje najmä ich vysoká koncentrácia vo veľkých mestách. A to nielen v centrách, ale aj v obytných štvrtiach, kde bojujú s nedostatkom parkovacích miest a upchávajú komunikácie počas ranných a poobedných špičiek. EÚ chce tento stav zvrátiť a v rámci boja proti znečisteniu ovzdušia, okrem iného, čoraz viac podporuje návrat ľudí do jednej stopy. V budúcnosti by tak chcela Európska komisia vidieť v mestách viac cyklistov (aj motoriek a skútrov) a menej áut. Eurokomisár Frans Timmermans zodpovedný za dodržiavanie dohôd v rámci Green Deal prezradil, že v lete predloží Európskej komisii na schválenie „Európsku deklaráciu o cyklistike“. Deklarácia má byť vyššou zárukou toho, že z pokladne EÚ potečie viac peňazí na cyklistiku a veci s ňou súvisiace.

Aj do vedľajšieho mesta

V praxi sa tak v budúcnosti väčšia časť prostriedkov na podporu cestnej dopravy odchýli smerom k cyklistickej infraštruktúre. Že to nie je len teoretizovanie, sa ukazuje už dnes. Čoraz viac európskych miest uberá jazdné pruhy autám a mení ich na cyklistické chodníky. Podľa Timmermansa je to však len začiatok, nové riešenia dopravy v mestách budú viac zohľadňovať aspekt cestovania v jednej stope, takže už pri výstavbe nových obytných štvrtí budú musieť projektanti zohľadňovať požiadavky na väčší objem cyklistov a na úkor komunikácií určených pre osobné autá. Zachované však zostanú koridory pre techniku obslužného personálu (zásobovanie, komunálne služby, servis domácností a pod.), MHD, či záchranné zložky. „Vďaka elektrobicyklom môžeme pomocou cyklistických diaľnic prepojiť mestá s okolitými regiónmi. Cyklistika nebude len pre obyvateľov veľkých miest,“ načrtáva cyklistickú budúcnosť Európy Frans Timmermans.

Deklarácia sa má zaoberať voľným pohybom cyklistov po mestách, ich uprednostňovaným parkovaním a budovaním verejných nabíjacích staníc pre elektrobicykle. Tiež sa vo väčšom zameria na „spolužitie" áut a bicyklov na cestách, vrátane návrhu na znižovanie max. povolenej rýchlosti áut na vybraných úsekoch, aby sa kvôli bezpečnosti čo najviac vyrovnali rýchlosti všetkých účastníkov premávky. Timmermans prezradil, že sa EÚ chystá podporiť aj vývoj a výrobu elektrických bicyklov v EÚ. „Producenti elektrobicyklov by mali byť plnohodnotnými partnermi v našich plánoch európskej mobility,“ dodal Timmermans.

zdroj: EndsEurope, Euractiv, Bike-eu