Nie je tajomstvom, že schváleniu zákazu predaja fosílnych áut predchádzala v Európskom parlamente rozsiahla debata. Tak závažné rozhodnutie, ako parlament urobil zásadným spôsobom ovplyvní celé hospodárstvo EÚ. Jeho dôsledky budeme znášať všetci, bez rozdielu či sme alebo nie sme priaznivci elektromobility, či nám tento spôsob dopravy vyhovuje, alebo či naň vôbec máme. Výrazne pretransformuje európsky priemysel a zmení hospodárske pomery v jednotlivých členských krajinách EÚ. Vnútorne aj navonok.

Argumenty stáli na strane vedcov aj vývojárov automobilového priemyslu, ale aj na strane politikov, lobistov a aktivistov z nevládnych organizácií. Politici sa nakoniec rozhodli a odhlasovali v prospech zákazu, podľa vedeckej obce však parlament rozhodoval na základe skreslených podkladov, ktoré nekorešpondujú s realitou a možnosťami napredovania technologického vývoja. Veľkým kritikom politických rozhodnutí je aj Prof. Thomas Koch z Technologického inštitútu v Karlsruhe (KIT), ktorý otvorene hovorí o veľkej chybe, na ktorú doplatí celá Európa. „Parlament tvrdí, že rozhodnutie bolo potrebné z dôvodu ochrany klímy. To je však klamstvo. Stovky vedcov písali Európskej komisii a parlamentu a opakovane zdôrazňovali, aby politici nenaleteli zámerne skresleným výpočtom lobistov a nevládnych organizácií,“ hovorí Koch.

EÚ si chybu uvedomí, ale bude neskoro

Prof. Thomas Koch trvá na tom, že EÚ pri rozhodnutiach operuje s nesprávnymi číslami, ktoré zavádzajú nielen verejnosť, ale aj populistických politikov, ktorí téme absolútne nerozumejú. A namiesto toho, aby počúvali vedeckú obec a analyzovali dáta kritikov, dávajú na argumentáciu neziskových organizácií. „Európsky poslanec, ktorý nie je odborník, zlé podklady nespozná. Odborníci na energetiku však podrobne vysvetľovali a upozorňovali, že v niektorých krajinách k úbytku CO2 vôbec nedôjde. Skôr naopak, rýchlym rozšírením elektromobility dôjde dokonca ku zvýšeniu emisií CO2 v ovzduší,“ kritizuje Koch. A dodáva, že o reálne emisie CO2 v skutočnosti nikomu z hlasujúcich politikov nejde. „Tieto rozhodnutia evidentne nie sú súčasťou programu ochrany životného prostredia, ale útokom na individuálnu mobilitu," povedal ďalej Thomas Koch.

A pripomenul, že týmto rozhodnutím budú spôsobené veľké vedľajšie škody. Veľa európskych producentov a dodávateľov ukončí činnosť a namiesto nich nastúpi čínsky kapitál. Thomas Koch verí, že EÚ si svoj omyl uvedomí a zavedie protiopatrenia, no neskoro a nezvratným škodám už nezabránia. Utrpí najmä časť populácie s nižšími príjmami, individuálna mobilita bude stále drahšia a nedostupná pre veľkú časť obyvateľstva EÚ. A hoci si názor na aktuálne dianie musí urobiť každý sám, faktom je, že proces prudkého zdražovania mobility a jej postupného obmedzovania už začal a jeho dôsledky na seba nenechajú dlho čakať.

zdroj: Technologický inštitút Karlsruhe, Auto Medien Portal