OMV patrí medzi najväčšie siete čerpacích staníc na Slovensku. Akvizícia pomôže pôvodom rakúskej firme dosiahnuť silnejšie postavenie ani nie tak vo vzťahu k "domácemu" lídrovi na trhu s palivami, ktorou je u nás dlhodobo Slovnaft prevádzkujúci jedinú rafinériu v krajine. Akvizícia pomôže najmä zväčšiť si odstup od prudko rastúcej siete najmladšieho, no dravo rastúceho hráča z Poľska, značky Orlen. Benzinol musel v minulom roku čeliť problémom so zásobovaním palivami, na internete sa na nedostatok pohonných hmôt sťažovali viacerí zákazníci.

Zriedkavý krok úradníkov

Protimonopolný úrad informoval, že udelil OMV výnimku zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie - v tomto prípade ide o spomínaný zámer Rakúšanov odkúpiť sieť 27 čerpacích staníc značky Benzinol. Rozhodnutie úradníkov nadobudlo právoplatnosť ešte 16. februára 2024, informácia o tom však bola publikovaná dnes.

Ako upozornil Denník N, Protimonopolný úrad upozornil, že výnimka sa netýka priamo preberaných čerpačiek, no napriek tomu sa dá vnímať ako posun v rámci schvaľovacieho procesu.

Možné vplyvy prebratia Benzinolu zo strany OMV na hospodársku súťaž posudzuje PMÚ v správnom konaní, ktoré v súčasnosti naďalej prebieha.

Zaujímavsťou je, že konanie o udelení výnimky zo zákazu implementácie koncentrácie je v praxi málo využívaným inštitútom. "OMV Slovensko v priebehu konania požiadal o možnosť vykonať určité úkony súvisiace s koncentráciou ešte predtým, ako o nej PMÚ rozhodne. PMÚ usúdil, že pre možnosť udelenia takejto výnimky sú splnené podmienky," ozrejmil úrad bez konkrétnych detailov.

Zdroj: PMÚDenník N

Foto: cz.depositphotos.com