V poslednej dobe sa veľa venuje pozornosť vývoju autonómnych systémov varovania a brzdenia. Pre každé vozidlo je totiž oveľa dôležitejšie bezpečne a včas zastaviť a nie rozbehnúť sa. No väčšina vodičov upriamuje pozornosť na zrýchlenie, dynamiku a maximálnu rýchlosť. Za to sme ochotní platiť. Za brzdy drvivá väčšina už tak nie. Medzičasom je povinnou súčasťou každého nového auta predávaného v EÚ brzdový asistent BAS - podfunkcia ABS pre maximálny brzdný účinok auta v daných podmienkach. No vráťme sa na začiatok. Prakticky všetky brzdové systémy osobných áut využívajú na prenos sily vodiča z brzdového pedálu na brzdové kotúče kvapalinu. Presnejšie brzdovú kvapalinu, keďže to nemôže byť len bežná "nestlačiteľná" kvapalina. Auto na ňu kladie viaceré požiadavky, niektoré z nich si sú protichodné. Preto sa v brzdových systémoch používa druh hydraulickej kvapaliny. Je viacero dôvodov, prečo by ste sa mali o svoju brzdovú kvapalinu z času na čas zaujímať. Ideálne aspoň každý druhý rok.

meranie kvality brzdovej kvapaliny

Na trhu je viacero praktických malých zariadení, ktoré rýchlo a dostatočne presne zmerajú akosť brzdovej kvapaliny pomocou elektrického oblúku. Výsledok jednoducho zobrazia diódami.

Kontrola brzdového systému, ktorý nemá iné evidentné nedostatky (zodraté platničky, kotúče, trasenie, alebo veľmi nesúmerný brzdný účinok), začína pri brzdovej kvapaline. Tá musí mať predpísaný minimálny bod varu. Ak ste ju pár rokov nemenili, bude lepšie to dať v servise urobiť. Časom totiž brzdová kvapalina degraduje a samotní výrobcovia odporúčajú meniť ju každé 2 roky.

Veľkým zlomom v brzdových systémoch bol v 80. rokoch príchod systému ABS. S ním bolo nutné priniesť na trh ešte lepšiu kvapalinu DOT 4. Technický pokrok priniesol súčasný vrchol v podobe DOT 5.1 Postupným vývojom sa podarilo vyvinúť lepšiu a odolnejšiu kvapalinu na báze DOT 4 vhodnú pre použitie aj pre extrémne podmienky a vysoké teploty. Žiaľ, neoznačili ju logicky 4.1, alebo 6, ale mätúco 5.1. Kvapalín DOT 5.1 na trhu nie je mnoho. Prízvukujeme, DOT 5 je silikónová a DOT 5.1 glykolová a nesmú sa miešať! Ak vo vozidle, kde výrobca odporúča, alebo kde svojvoľne máte brzdovú kvapalinu DOT 5.1 a potrebujete doplniť systém, alebo ho odvzdušniť, môžete na doplnenie použiť aj špecifikáciu DOT 4. Tá je s DOT 5.1 plne kompatibilná. Ak vymieňate celý objem, alebo po oprave znova napĺňate systém, použite len DOT 5.1.

meranie kvality brzdovej kvapaliny

ponuka brzdovej kvapaliny DOT 4 v InterCars

InterCars má takmer 20 druhov brzdovej kvapaliny špecifikácie DOT 4.

Vybrať si pre bežné auto brzdovú kvapalinu DOT 5.1?
 

Tu veľmi záleží od použitia auta. Brzdová kvapalina DOT 5.1 má hodnotu mokrého bodu varu 190°C a voči DOT 4 má polovičnú viskozitu. V praxi to znamená, že systém naplnený kvapalinou DOT 5.1 má menšie oneskorenie, rýchlejšiu odozvu brzdového pedálu a lepšiu moduláciu účinku ABS. Okrem toho, pri údržbe nižšia viskozita uľahčí odvzdušňovanie systému, ale aj jeho vypustenie. Kvapalina DOT 5.1 vykazuje menšiu zmenu objemu v dôsledku výkyvu jej teploty, čím prináša stabilnejší výkon a účinok bŕzd v širokom rozsahu teplôt. Samozrejme, je drahšia a pre bežnú jazdu sú jej prednosti nebadateľné. No ak z času na čas auto riadne popreháňate, 5.1 môže znamenať pozitívny rozdiel... Výmenu, či odvzdušnenie brzdovej kvapaliny je lepšie robiť v dobre vybavenej dielni, alebo v autoservise. Znova pripomínam, že sa jedná o vôbec najdôležitejší systém každého vozidla a zahrávať sa s ním, či riskovať neodbornosť je kriticky nebezpečné. Určite odporúčam, aby (povedzme nad rámec výmeny platničiek či kotúčov) komplexnejšie práce na brzdách realizoval len skúsený mechanik, alebo rovno profesionálny servis, napríklad váš najbližší zo siete servisov Q-service.

ponuka brzdovej kvapaliny DOT 5.1 v InterCars

Špičkovej DOT 5.1 má InterCars v ponuke 7 rôznych produktov.