Šoférovanie auta s rodinou na dovolenku je pre mnohých vodičov stresujúce. Dávajte si pri cestách na dovolenkách pozor a nepreceňujte svoje schopnosti.

Čo v prípade dopravnej nehody:

Podobne ako na Slovensku, aj v Chorvátsku platí nasledovný postup. O dopravnej nehode najprv upovedomte políciu (tel.: 192). (Nie je potrebné v prípade dopravnej nehody s malou materiálnou škodou.) Vykonajte všetky opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky (oblečte si reflexnú vestu a postavte výstražný trojuholník), aby sa predišlo vzniku nového nebezpečenstva. Počkajte na príchod polície.

V prípade škody na vozidle žiadajte od polície záznam o dopravnej nehode, bez ktorého nemôžete prekročiť štátnu hranicu a budete ho potrebovať aj pre poisťovňu na Slovensku.      

Záznam o dopravnej nehode (ZAPISNIK O OČEVIDU) nedostanete na mieste nehody, vydajú Vám ho na príslušnom policajnom oddelení, ktoré nehodu riešilo za správny poplatok 20,- HRK (asi za 2-3 dni).

Dôležité ustanovenie zo zákona o bezpečnosti cestnej premávky pri dopravnej nehode:

  • Vodiči, účastníci dopravnej nehody, pri ktorej bola spôsobená iba materiálna škoda na vozidlách, sú povinní, ak je to možné, ihneď odstrániť vozidlo z cesty, aby umožnili plynulú premávku, vyplniť a podpísať Európsku správu o nehode alebo iným spôsobom vymeniť si osobné údaje a údaje o vozidle.
  • Vodiči nesmú opustiť miesto dopravnej nehody, kým nevyplnia a nepodpíšu Európsku správu o nehode alebo iným spôsobom si nevymenia medzi sebou osobné údaje a údaje o vozidle.
  • V prípade dopravnej nehody iba s materiálnou škodou, keď na mieste nie je vlastník poškodeného vozidla alebo inej poškodenej veci, vodič je povinný vlastníkovi poškodeného vozidla alebo inej poškodenej veci nechať svoje osobné údaje a údaje o vozidle, ktoré spôsobilo nehodu.
  • Peňažným trestom vo výške 500,- HRK (cca 66,- EUR) potrestajú vodičov, ak ihneď z cesty, ak je to možné, neodstránia vozidlo, aby umožnili plynulú premávku.
  • Peňažným trestom vo výške od 2.000,- do 5.000,- HRK (cca od 266,- do 666,- EUR) potrestajú vodiča, ak vlastníkovi poškodeného vozidla, alebo inej poškodenej veci nenechá svoje osobné údaje a údaje o vozidle, ktoré spôsobilo nehodu alebo nevyplní a nepodpíše Európsku správu o nehode.
  • Policajti sú povinní ísť na miesto dopravnej nehody alebo udalosti v cestnej premávke, o ktorých boli informovaní.
  • Pre založenie právnej zodpovednosti za spôsobenie dopravnej nehody postačuje, ak osoba, ktorá dopravnú nehodu spôsobila, spôsobí zranenie iba sebe.

Zdroj: MINV