Problém je aj v znení zákona. Zákon 8/2009 paragraf 32 ods 4 hovorí:

Vodič smie jazdiť aj s parkovacími, alebo obrysovými svetlami, ak má súčasne rozsvietené aj stretávacie, alebo diaľkové svetlomety, alebo prídavné svetlomety do hmly, ak je nimi vozidlo vybavené. Iný odstavec síce hovorí, že svetlá do hmly smie vodič použiť len za hmly, sneženia a dažďa. Žiaden zákon však nenabáda a nežiada vodiča, aby hmlovky v meste, v kolóne či v jazde na malé vzdialnosti medzi vozidlami v zníženej, ale nie vyslovene zlej viditeľnosti vypínal...