Dajte auto odtiahnuť

Chybu odporúčam riešiť, najmä pri novších autách, odtiahnutím do autorizovaného servisu alebo najbližšieho autoservisu v okolí. V mnohých prípadoch nebude odtiahnutie asistenčnej služby zadarmo, nehovoriac o servisnom úkone. Asistenčné služby, žiaľ, neposkytujú bezplatné krytie v prípade zámeny paliva. V každom prípade investícia do servisu je menšia ako oprava motora poškodeného nesprávnym palivom.

Čo je horšie? Natankovať benzín do nafťáku, alebo naopak?

„Ak omylom do nádrže naftového auto načerpáte desať a viac litrov benzínu, tu už nepomôže ani dodatočné priliatie oleja. Do dnešných motorov to neodporúčame," upozorňujú mechanici. Ešte 5% benzínu z objemu nafty sa stratí, čiže ak ste ledva stlačili tankovaciu pištoľ, môžete dočerpať zvyšok naftou. Pokiaľ natankujete naftu namiesto benzínu, zmes z nádrže treba tiež odstrániť a natankovať čistý benzín. Bez väčších problémov je možné zmes obsahujúcu niekoľko percent nafty aj spáliť, pri obsahu väčšieho percenta bude už prechádzať do olejovej náplne také množstvo nespálenej nafty, že znehodnotí olejovú náplň motora. Pri obsahu nafty v benzíne okolo 10% alebo viac sa už prejavujú pri chode motora pozorovateľné problémy, prípade nie je možné studený motor naštartovať.

 

Za chyby pri tankovaní sa platí...

Asistenčné služby, žiaľ, neposkytujú bezplatné krytie v prípade zámeny paliva. Vodič si teda musí odtiahnutie aj nasledujúce úkony hradiť. Istú výhodu môžu mať motoristi niektorých značiek áut s doplnkovým programom. Ak sa po načerpaní nevhodného paliva stane vozidlo nepojazdným, odťahovacia služba ho odvezie do najbližšieho servisu bezplatne. Bezplatná pomoc nezahŕňa odstraňovanie škôd spôsobených následkom takejto zámeny, teda opravy palivovej sústavy alebo motora. Bezplatnosť odtiahnutia závisí vždy od dojednaných podmienok s asistenčnou službou a tiež od veku vozidla. Autá mimo záruky sú na tom horšie, preto musíte vo väčšine prípadov rátať so zaplatením odtiahnutia. Ak nie, za servis zaplatíte všade.

Chvíľka nepozornosti pri tankovaní vás môže stáť stovky eur...

Cena v servise závisí hlavne od hodinovej sadzby a dĺžky opráv. Pri niektorých typoch automobilov sa dá vypustiť nádrž za pár minút, pri iných ju treba vymontovať z auta! Horšie je, ak vodič po natankovaní zlého paliva naštartoval a to sa dostalo do potrubia a vstrekovacieho mechanizmu. Pre jazdu je najhoršia kombinácia naftový motor a natankovaný benzín, pretože najdrahšie časti naftového motora môže benzín natrvalo poškodiť. Už aj na prvý neodborný pohľad môžeme pozorovať že nafta má, na rozdiel od benzínu, mastnú štruktúru. Zápalnosť benzínu je rýchlejšia a nastáva pri menších tlakoch ako je to pri nafte.

Uvažujte skôr ako vytočíte prvé číslo

Skôr ako príde asistenčná služba, zistite si podmienky. Ak máte za odtiahnutie platiť, potom môže byť lacnejšia lokálna odťahovacia služba a akýkoľvek najbližší servis. Asistenčná služba vás totiž odtiahne do značkového servisu a ten môže byť ďaleko. Najmä majitelia starších áut môžu takto ušetriť. Pri autách v záruke odporúčam volať asistenčnú službu. 

Priemerné ceny za odťah a servis pri zlom natankovaní:

 

Odtiahnutie do 50 km - cca

  50 - 60 eur

Odtiahnutie v rámci mesta

  30 - 50 eur

Menej komplikovaný servis cca

  70 eur

Kompikovanejší servis cca

  300 eur

 

Hlavné zásady po natankovaní zlého paliva do nádrže:

- určite neštartujte!,
- zistite aké množstvo ste načapovali a koľko bolo v nádrži predtým?,
- zavolajte asistenčnú alebo odťahovú službu (podľa veku auta),
- využite najbližší servis, aj inej značky,
- vypustenie nádrže a odtiahnutie stoja menej ako oprava motora.

Niektoré asistenčné spoločnosti poskytujú službu s ktorou zlú voľbu paliva odstránite z nádrže priamo na mieste. Po zavolaní asistenčnej služby príde vozidlo s potrebnou technikou, ako podtlakové čerpadlo a diagnostický prístroj pre prípad hlásenia chyby zo strany riadiacej jednotky a vyčerpajú pomocou nástrojov bezpečne palivo z vašej nádrže. Nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo výbuchu alebo určitého neodborného znehodnotenia automobilu. Určite táto služba nie je lacná a pohybuje sa okolo 200 eur, ale určite stále lacnejšia a rýchlejšia ako repasovanie motora. Môžete tak do hodinky opustiť čerpaciu stanicu bez problémov, no o pár eur ľahší.