K uvedenej otázke sa netreba veľmi rozpisovať, od 1. januára 1999 totiž platí povinnosť dovybavenia vozidiel kategórií M, N a O (všetky osobné vozidlá, autobusy, nákladné vozidlá a prípojné vozidlá) zadnými svetlami do hmly (stanovená vyhláškou MDPT SR č. 116/1997 Z.z.). Teda aj tie, ktoré ich doteraz nemali (ani z výroby).

Zadná hmlovka môže byť len jedna (na ľavej strane vozidla), vždy však minimálne 250 mm nad vozovkou a max. 1000 mm nad vozovkou. Dôležitá je aj minimálna vzdialenosť od brzdového svetla 100 mm (zdroj: www.rybiansky.szm.com).

Pozor na zámenu za brzdové svetlá

Pri tejto príležitosti je užitočné pripomenúť, že jednotlivé druhy prídavných svetiel nie je možné zamieňať. Každý druh svetla je totiž schválený na rozdielne použitie a musia plniť často úplne odlišné požiadavky (aj keď svietia na pohľad rovnakým svetlom). V blízkosti homologizačnej značky je vždy kód určujúci účel svetelného zariadenia a ich zámena nie je možná (napríklad použitie prídavnej hmlovky ako tretie brzdové svetlo a pod.). Tretie brzdové svetlo má kód S3, zatiaľ čo svetlo kategorizované ako hmlové má kód B alebo F.