Dotaz od čitateľa 

"Dobrý deň. Mám jednu otázku, na ktorú by mohol odpovedať niekto z vašich ľudí, napr. v sekcii PORADŇA. Možno by odpoveď zaujímala viacerých. Nové auto ide prvýkrát na technickú kontrolu po 4 rokoch. Pokiaľ sa s autom ide do zahraničia, je dobré (povinné?) mať aj napriek tomu urobenú technickú kontrolu - tzv. administratívnu. Pri prípadnej kontrole v zahraničí policajt vidí nálepky na skle, sú od TK doklady - všetko je OK. Aké je však situácia s novým prívesným vozíkom do 750 kg, ak sa s ním plánuje jazdiť do zahraničia? Dá sa, alebo je treba mať urobenú administratívnu TK? Volal som na STK, povedali mi, že sa to nedá urobiť. Čo však v prípade kontroly v zahraničí? Nie je to problém? Ďakujem." Marcel Puček

Čo je administratívna technická kontrola? 

Najprv považujem za potrebné charakterizovať tento inštitút. Prevádzkovateľ vozidla je povinný bez vyzvania a na vlastné náklady vozidlo podrobiť technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k

  • poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť A – technická kontrola;
  • poškodeniu alebo zničeniu kontrolnej nálepky technickej kontroly;
  • poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť B – emisná kontrola;
  • poškodeniu alebo zničeniu kontrolnej nálepky emisnej kontroly;
  • výmene čelného skla.

Iné dôvody v našom zákone uvádzané nie sú. V podstate administratívna TK a EK sa vykonáva len za účelom zaevidovania, resp. doplnenia aktuálnych údajov o TK a EK k vozidlu do databázy. 

Pri zmene vlastníctva/držbe vozidla, keď dôjde k zmene evidenčného čísla vozidla, nie je povinnosťou prevádzkovateľa vozidla, aby podrobil vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej. - § 120 ods. 10 zákona č. 106/2018 Z. z.

Ako to teda je?

Pravidelnú technickú kontrolu upravuje okrem iného smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ, z ktorej náš zákon vychádza. Kontroly technického stavu vykonáva štátom poverený subjekt len v štáte, v ktorom je vozidlo evidované. Čiže auto, ktoré má medzinárodné poznávacie značky SK, vykonáva TK a EK len na Slovensku. 

Následne sú v smernici uvedené aj lehoty:

  • vozidlá kategórie M1 a N1: 4 roky po dátume prvého prihlásenia vozidla do evidencie a potom každé 2 roky;
  • vozidlá kategórie M1 používané ako taxíky alebo sanitky, vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, O3 a O4: 1 rok po dátume prvého prihlásenia vozidla do evidencie a potom každoročne;
  • vozidlá kategórie T5, ktoré sa používajú najmä na verejných pozemných komunikáciách na komerčnú cestnú prepravu: 4 roky po dátume prvého prihlásenia vozidla do evidencie a potom každé 2 roky.

Členské štáty alebo príslušné orgány môžu určiť vhodné obdobie, počas ktorého sa má vykonať kontrola technického stavu bez toho, aby boli prekročené tieto intervaly.

Subjekt, ktorý vykonal kontrolu technického stavu vozidla, vystaví pre každé vozidlo, ktoré úspešne absolvovalo kontrolu, dôkaz, ako je záznam v dokumente o evidencii vozidla, nálepka, protokol alebo akákoľvek iná ľahko dostupná informácia. Takýto dôkaz musí obsahovať dátum, dokedy sa má uskutočniť nasledujúca kontrola technického stavu.

Odpovede

Administratívnu kontrolu pri jazde s novým vozidlom (podľa vyššie spomenutých lehôt) do zahraničia nepotrebujete. Pred rokmi sa síce internetom šírili rôzne odporúčania, ale naozaj potrebné to nie je. 

Prívesný vozík O1 nevyžaduje v zmysle našich platných predpisov pravidelnú kontrolu TK. V smernici tiež nie je nikde uvedené, že takéto vozidlo musí mať TK. To znamená, že problémy by ste mať nemali. Predpokladám, že administratívnu TK nikde na Slovensku nevykonajú, keďže elektronicky systém asi "už nepozná" kategóriu vozidiel O1 na základe zmeny zákona.  

Pozor však na prípadne nedostatky. Aj relatívne nový prívesný vozík môže mať zjazdené pneumatiky, nefunkčné osvetlenie alebo poškodený rám či bočnice. A to pri kontrole v zahraničí často neukecáte.

Zároveň dávam do pozornosti, že asi v každej krajine sveta má policajt oprávnenie skúmať a hodnotiť technický stav vozidla. Pre iné typy vozidiel, predovšetkým úžitkové či autobusy, pozor ešte na inštitút tzv. cestnej technickej kontroly, pre ktorú platí odlišná smernica.

Ilustračné foto: shutterstock