Novela zákona o cestnej premávke, ktorá vstúpila do platnosti od 1. decembra 2019, však niektoré zmeny zaviedla až od 1. apríla 2020. A to je aj prípad takzvaného zipsovania. Kým doteraz platilo pravidlo, že na postupné radenie alebo len zipsovanie určuje dopravná značka C30, od začiatku apríla už musíte „zipsovať“ aj pri bežnom zbiehaní dvoch pruhov bez takejto značky.

Množstvo miest, kde príslušná značka chýbala, bolo veľmi nebezpečných práve z hľadiska zipsovania. Jednoducho ak sa stretli dvaja vodiči, jeden presvedčený o svojej pravde, že nemusí toho druhého pustiť pred seba, a ten druhý, ktorý zas prednosť vyžadoval aj za cenu ohnutých plechov. Škodová udalosť tak bola len otázkou času.

Práve tomu novela predchádza, a s rozšírením medzi motoristickú verejnosť tak začne platiť toto pravidlo postupne na všetkých úsekoch bez dopravnej značky C30. Netreba však zabúdať na 2 veci. Prvou je plynulosť, ak vidím pred sebou v druhom jazdnom pruhu vozidlo so zapnutým smerovým svetlom, postupne mu vytvorím medzeru avšak nie za cenu zastavenia svojho vozidla, ale snažím sa ju vytvoriť plynulo počas pomalej jazdy. Ak totiž zastanem (a situácia to nevyžadovala) tak zbytočne nepriamo podporujem vznik kolóny. Aj to je jedna z výhod zipsovania na takýchto úsekoch, lepšie je mať kolónu dlhú 500 metrov v 2 pruhoch, ako 1 km v jednom pruhu s možnosťou zablokovania križovatky, no nie?

Druhou vecou, na ktorú netreba zabúdať, je fakt, že o zaradenie do druhého pruhu sa snažte až úplne na konci spájania. Je pekné, že to začnú motoristi rešpektovať, ale ak sa začnú vodiči pripájať 200 či 300 metrov pred koncom jazdného pruhu a nechajú tak zbytočne voľný jazdný pruh, trochu to stráca zmysel. Preto treba ísť vždy až na koniec. Vodič je povinný vás pustiť, ak to nespraví prvý, pustí vás druhý a stále budete o niekoľko áut vpredu, akoby ste sa zaradili o 300 metrov skôr.

Záchranárska ulička

Ďalšou novinkou, ktorá prichádza do platnosti od apríla 2020 je povinné vytvorenie záchranárskej uličky. Počas vytvárania takejto uličky smiete na nevyhnutne potrebný čas prejsť s vozidlom aj tam, kde sa to nesmie, teda napríklad do odstavného pruhu. Snažte sa vytvárať záchranársku uličku ešte pred zastavením vozidla a keď už zastavíte, nechajte si pred sebou priestor na prípadné manévrovanie s vozidlom. Pri dvoch jazdných pruhoch vytvárajte uličku v strede medzi nimi, pri 3 a viacerých vždy medzi ľavým krajným a vedľajším pravým pruhom. Ak to v zahraničí funguje bez problémov, prečo by to nemohlo fungovať aj u nás, no nie?