Návod

Fáza 1 - vyčistenie povrchu

Predstavte si povrch skla, či laku auta pod mikroskopom. Vyzerá ako hornatá krajina. V údoliach tejto krajiny sa dlhodobo drží usadená špina a prach. Keď sa jedná o sklo, je logické, že cez špinu horšie vidno. Keď o lak, pôsobí ošúhane a staro. Väčšina si to neuvedomuje až do momentu, kým vedľa nepostavíte rovnaký celkom čistý predmet. Kozmetikou Pikatec, určenou pre čistenie usadenú špinu odstránite. Zvládnu to drobné nanočastice obsiahnuté v čistiacom prostriedku. Drobné čiastočky vnikajú do nerovností na povrchu a vyčistia z neho väčšie čiastočky zažranej a dlhodobo usadenej špiny. Takto vyčistený povrch je pripravený na nanesenie politúry Pikatec.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov

Fáza 2 - nanesenie nano čiastočiek

Nano častice sú trvalo rozptýlené v aplikačnej emulzii. Tá sa nanáša v tenkej vrstve na ošetrovaný povrch. Nanesenie silnejšej vrstvy a teda plýtvanie emulziou je zbytočné, lebo póry povrchu pojmú len drobné množstvo aby sa ho podarilo zarovnať a tiež si tým len zvyšujete pracnosť a namáhavosť práce. Po pár minútach je nutné túto ochrannú vrstvu rozleštiť pomocou jemnej handry, čím sa emulzia dostane hlbšie do nerovností povrchu. vrstva, ktorá vyčnieva nad nerovnosti povrchu je zbytočná a jednoducho a ľaho sa zotrie, lebo nemá veľmi o čo držať.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov

Fáza 3 – po hodine nanesenia:


Behom prvých momentov emulzia pomaly odparuje a nanočiastočky sa uadzujú do konečnej "súhlasnej" polohy. Každý pól nanočiastočiek sa chová polárne, podobne ako drobný magnet. To spôsobuje, že čiastočky sa zrovnajú voči podkladu v jednom smere. Druhý smer na povrchu zároveň odpudzuje záporne nabité čiastočky prachu a iné molekuly.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov
Ak máte o túto technológiu ochrany vášho auta záujem, kontaktujte www.idry.sk alebo priamo 0905 293 716 - prvé aplikačné centrum na Slovensku.

Fáza 4 - konečné vytvrdnutie

Počas nasledujúcich 24 hodín emulzia definitívne vyteká (mizne) a na povrchu ostávajú len zrovnané nanočastice, ktoré sa tam držia pomocou Van der Waalsových disperzných síl. Povrch tak dosauhje výslednú tvrdosť a odolnosť voči kvapalinám a špine. Práve preto nie je vhodné nechať "vytekať" emulziu na priamom slnku, lebo rozpúšťadlá sa vyparia skôr než sa stihnú nano čiastočky poukladať v požadovanom smere a nestihne tak vzniknúť požadovaná homogénna kryštalická mriežka. Správne uložené častice vytvoria na povrchu neviditeľný nanofilm polarizovaných častíc, ktoré spôsobujú, že povrch je super hladký, klzký a vodeodpudivý. Táto neviditeľná transparentná vrstva je 1000x tenšia než ľudský vlas zároveň pôsobí ako tvrdý ochraný štít. Vyhladený povrch má aj nižší aerodynamický odpor, všetky predmety a teda aj vzduch sa po ňom kĺžu oveľa hladšie. Obdobne je to aj s hmyzom, ktorý sa dostane do kontaktu s karosériou. Častice držia mimoriadne tesne pri sebe pevne a preto sa medzi ne nedokáže dostať žiaden väčší predmet - častice prachu, iná molekula (voda), a zároveň sú dosť tvrdé, čím odolávajú aj malým mechanickým poškodeniam a abrazívnym (brúsnym) časticiam, ktoré bežne lak karosérie škriabu.

Táto vrstva vydrží na karosérii až rok a viac. Povrchu zaisťuje vysoký lesk, ochranu pred cestárskou soľou v zime a UV žiarením v lete, pred bletnutím laku, pred peľom zo stromov, pred popolom, tzv. náletovou hrzdou, pred výkalmi vtákov...