Diesel na benzín? Nie tak celkom...

Dôkazom je predstavenie nového motora SkyActiv-X, akéhosi „dízlu spaľujúceho benzín“. Nie je to však úplne správne pomenovanie. Neboli by to ľudia z Mazdy, aby nepriniesli vlastné riešenie a vylepšenie už existujúcich technológií. Základným princípom je v tomto prípade motor HCCI (Homogenous Charge Compression Ignition). Na jeho vývoji si v minulosti vylámali zuby GM, Nissan, Bosch a Hyundai. Zmes tu nezapaľujú sviečky, ale dôsledkom zvýšenej teploty a tlaku sa vznieti ako v dízlovom motore. Pracuje s mimoriadne chudobnou zmesou a palivo je benzín. Výhodou je efektivita motora, výkon a nízke emisie. Takýto motor má však veľa nevýhod, ktoré bránili v jeho sériovom nasadení, napr. problém so studenými štartmi. Taktiež vysoké tlaky a teploty vo valci spolu so samovznietením dokážu poškodiť motor.

Mazda doťahuje spaľovací proces k dokonalosti. Držme jej všetci prsty.
SPCCI motor

SkyActiv technology je budúcnosť klasických spaľovacích motorov.

Mazda teda jednoducho ponechala zapaľovacie sviečky! Z toho vyplýva princíp SPCCI (Spark Controlled Compression Ignition) – kompresné zapaľovanie kontrolované sviečkou. Japonci týmto krokom vyriešili dva najpodstatnejšie nevýhody a sporné body takéhoto typu motora – reguláciu teploty v spaľovacom priestore a problém so zapaľovaním zmesi v nízkych otáčkach a pri nízkej záťaži. Práve pri týchto podmienkach motor beží ako zážihový. Zmena medzi zážihovou a vznetovou fázou je podľa konštruktérov veľmi plynulá. SkyActiv-X už ale nebudú atmosférické motory. Voľba prepĺňania kompresorom namiesto turbodúchadla prinesie väčšiu kontrolu prepĺňania. 

Sériové nasadenie už budúci rok

Mazda sa vývoju technológie SPCCI venuje od roku 2010. Prvým modelom so sériovou podobou tohto motora bude nová Mazda 3 v roku 2019, nasledovať ju bude nová Mazda 6. Čo nám teda reálne SkyActiv-X s tepelnou účinnosťou 58,5% prinesie? Spotrebu dízlových motorov s oveľa nižšími emisiami oxidov dusíka. Taktiež po dohodnutí spolupráce s Toyotou na spoločnom vývoji elektrických vozidiel je takýto motor ideálnym adeptom pre Plug-In Hybrid nasadenie.

SPCCI motor

Súčasná podoba Mazdy 3. Jej budúca generácia dostane ako prvá motor SkyActiv-X.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 6 obrázkov

Keďže Mazda je značka zameraná na potešenie jazdy, pozadu neostanú ani dynamické parametre. Zlepši sa odozva na pridanie plynu, vďaka kompresoru a rekordnému kompresnému pomeru ponúkne o 10 -30% vyšší výkon a krútiaci moment.

Záchrana pre spaľovacie motory?

Osobne som pri takýchto vyjadreniach skeptický. Avšak Mazda už v minulosti dokázala pri motoroch SkyActiv-G a SkyActiv-D, že to nie sú iba plané sľuby. Napriek pokrokovým technológiám fungujú skvelo, sú úsporné a benzínový SkyActiv-G je veľmi spoľahlivý. Je doba elektrifikácie a nepochybujem o dobrom riešení do budúcna. Mazda nám ale dokazuje, že v „klasickom“ spaľovacom procese je ešte stále veľký potenciál na zlepšenie. Vďaka bohu za takýto postoj!

Zdroj: Mazda, Engineering Explained

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 6 obrázkov