Na problém predraženého, ale legitímneho nákupu značiek sme niekoľkokrát upozornili aj my. V okolitých štátoch sa totiž ŠPZky nakupujú a následne aj predávajú motoristom podstatne lacnejšie. Nové vedenie MV si túto vec všimlo už pol roka po nástupe novej vlády v marci 2020. V novembri 2020 preto vyhlásili prvé riadne elektronické verejné obstarávanie dodávania EČV. Hlavným kritériom výberu bola najnižšia cena. Boli tam, samozrejme, aj iné kritériá. Do výberového konania sa prihlásili štyria uchádzači. Traja noví a súčasný. Bolo zrejmé, že z tak lukratívneho biznisu firma Turčan Delta len tak bez boja neodíde. Vec, ktorá mohla byť vybavená za kvartál, sa nakoniec natiahla na 13 mesiacov. Samozrejme pre neustále podávanie námietok a obštrukcií súčasným dodávateľom. Dovedna ich v priebehu tohto verejného obstarávania bolo podaných až neuveriteľných 17. To celý proces výberu nového dodávateľa značne natiahlo a pre firmu Turčan Delta oddialilo ukončenie súčasnej zmluvy o viac než rok, čím naďalej dochádzalo k obohacovaniu.

Nové EČV budú lacnejšie až o 45%

Súčasná cena nákupu jedného kusu EČV je až 7,17 € bez DPH, to znamená cenu páru EČV s DPH na úrovni 17,2 €. Vysúťažená cena od nového dodávateľa Security Paper Mill je 3,95 € bez DPH za kus. To predstavuje úsporu až 45% a vyjadrené vo financiách, ministerstvo vnútra len na tomto nákupe ušetrí ročne viac než 3,5 milióna €. Za dve dekády predraženého nakupovania sa teda mohlo ušetriť viac než 70 miliónov €. Resp. minimálne o tuto sumu si za trvanie kontraktu prilepšil súčasný dodávateľ Turčan Delta. 

Úrad pre Verejné obstarávanie veci veľmi nepomáhal, skôr naopak

Štátny tajomník MV Ján Lazar v tejto veci skonštatoval, že úrad pre kontrolu VO viackrát konal nad rámec svojich právomocí. Pri každom podaní námietky či obštrukcie, ktorých bolo dovedna 17, celé výberové konanie vždy zastavil. Ak už VO zastavené bolo, nemalo to presiahnuť dobu 30 dní. V tomto prípade však VO stálo dovedna až 109 dní! Pritom Úrad pre verejné obstrávanie tak konať nemal a istotne nemusel. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo celé verejné obstarávanie trvalo 13 mesiacov. Súčasný dodávateľ v boji a predĺžovaní daného stavu pokračoval naďalej, no za poslednú námietku už nezplatil kauciu, a preto bolo možné celý proces konečne zastaviť  a "predčasne" ukončiť.

MV súčasne preveruje aj možnosť dodávky EČV v réžii štátu

Súčasné vedenie MV zároveň preverilo aj možnosť zabezpečenia tejto komodity štátnou firmou, aby v budúcnosti nebol štát s dodávaním EČV vôbec závislý od súkromných firiem. Zdá sa, že Štatne opravovne MV túto činnosť perspektívne dokážu realizovať. Prvý krok bude nákup technológie na výrobu hliníkových EČV. Z uvedeného je možné usúdiť, že nová zmluva podpísaná pred záverom roka s českou firmou nebude nijako mimoriadne dlhodobá, aj keď  na tlačovej konferencii dĺžka jej platnosti nezaznela.

Očakávajú drobné výpadky špeciálnych EČV

MV má na skladoch dostatočný počet značiek pre prihlasovanie vozidiel. Samozrejme dá sa očakávať, že zmema po 20 rokoch a prechod na nového dodávateľa prinesie niektoré drobné komplikácie. Šéf vedenia dopravnej polície odhaduje, že bude nedostatok unikátnych EČV, teda značiek so špeciálnym textom, ktoré si niektorí motoristi na svoje autá radi volia. Rovnako asi bude krátkodobý problém s dodávkami tzv. tretích značiek pre nosiče bicyklov. Tu je však možné riešenie preloženia zadnej EČV na nosič v prípade, že by tretiu značku DI PZ nedokázal dodať.

Prečo stále máme 2x drahšie EČV ako v Česku?

Nie je tajomstvom, že jedna tabuľka s EČV z hliníka v Česku stojí v nákupe tamojším ministerstvom vnútra v prepočte 2 €. Cena jedného kusu pre Slovenské MV bude 3,95 €. Minister vnútra Roman Mikulec túto stále veľkú disproporciu vysvetľuje dvoma dôvodmi:

+ v Česku tento dodávateľ nemá na starosti distribúciu, ale výrobky vozí len na centrálny sklad. Rozvoz do jednotlivých okresov si rieši české ministerstvo vo vlastnej réžii

+ Slovenské EČV budú mať väčší a náročnejší počet ochranných prvkov pre prípadné falšovanie.


Bude sa s príchodom nového dodávateľa meniť vizuál EČV? Prenesie sa nízka cena na motoristov?

Dizajn EČV pre Slovensko ostane nemenný. Legitímnou otázkou verejnosti je zmena ceny registrácie vozidla pre pridelenie EČV. Na cenotvorbu v tejto veci však nemá kompetencie MV, ale Ministerstvo financií, ktoré by malo v danej veci v dohľadnej dobe rozhodnúť.