Záujem o predné brzdové svetlá sa rozšíril do Švajčiarska, Českej republiky a Talianska. Európska komisia zvažuje jeho dobrovoľné zavedenie. To potvrdzuje aj nedávne stretnutie zástupcov projektu s eurokomisárkou pre dopravu, Adinou Vălean, ktorá v Európskej komisii medzi iným zodpovedá za stratégiu udržateľnej a inteligentnej mobility.

Projekt je v záverečnej etape

Očakáva sa publikácia rozsiahlej ekonomickej analýzy, ktorú spoločne vypracúvajú Bonnský inštitút pre právo a dopravnú psychológiu a Univerzita v Bonna. Cieľom štúdie je preveriť prínos, ktorý by mohlo mať zavedenie predného brzdového svetla na vozidlá, aspoň ako dobrovoľnú možnosť, v reálnom dopravnom prostredí. Uvádza sa, že dopad jednej dopravnej nehody sa dotýka viac než stovky ľudí alebo inštitúcií, čo prináša vysoké finančné náklady.

Turecko prejavilo záujem o možnosť povoliť používania PBS

To je evidentné z nedávneho stretnutia, ktoré naznačilo veľkú podporu tureckej strany pre inovačný bezpečnostný prvok. V Istanbule sa v januári uskutočnilo stretnutie medzi Danielom Bercelom, viceprezidentom Európskeho hospodárskeho senátu, inovátorom Ľubomírom Marjakom, tureckým parlamentným poslancom Serkanom Bayramom a Irajom Alipourom, senátorom Európskeho hospodárskeho senátu pre Turecko a Blízky Východ. Senátor Alipour vyjadril nádej, že Turecko by mohlo byť prvou krajinou na svete, ktorá zavedie dobrovoľné používanie tohto bezpečnostného prvku, s očakávaním, že by to mohlo znížiť dopravné nehody o 10 až 15 percent. Ten názor zdieľa aj poslanec Bayram, ktorý verí, že predné brzdové svetlo by mohlo významne prispieť k zníženiu dopravných nehôd. Bayram, ktorý je dlhoročným zástupcom v Európskom parlamente a obhajcom ľudských práv, bol za svoju prácu ocenený tureckým prezidentom a je nominovaný na Nobelovu cenu za svoje úsilie v oblasti podpory ľudí s postihnutím a presadzovania ich práv.

Záujem Turecka o predné brzdové svetlá je tiež potvrdený stretnutím slovenskej delegácie s vedením holdingu a CEO Erkamom Tüzgenom z automobilky Togg, čo poukazuje na potenciálnu integráciu tohto prvku do tureckého automobilového priemyslu.

V Českej republike sú pozitívne ohlasy na výsledky 14-mesačného testovania

Prezentované výsledky testovania predného brzdového svetla v reálnych podmienkach sú povzbudivé. Na Svetovom kongrese o doprave v Prahe sa o projekte osobne informoval český minister dopravy Martin Kupka. V dôsledku týchto pozitívnych výsledkov sa koncom januára uskutočnilo stretnutie medzi inovátorom Ľubomírom Marjakom, viceprezidentom Európskeho hospodárskeho senátu (EHS) Danielom Bercelom a predstaviteľmi českej dopravnej polície, vrátane riaditeľa Krajského riaditeľstva polície Stredočeského kraja Václava Kučeru. Prítomní boli aj Aleš Maxa z riaditeľstva Služby dopravnej polície Policajného prezídia ČR a Zdeněk Štepánek, vedúci Odboru služby dopravnej polície Krajského riaditeľstva polície Stredočeského kraja, ktorí boli informovaní o výsledkoch štúdie a potenciálnom pozitívnom vplyve na zníženie nehodovosti.

Riaditeľ Václav Kučera priznal, že má osobnú skúsenosť s predným brzdovým svetlom, keď mu na Slovensku na priechode pre chodcov prednosť dávalo vozidlo vybavené týmto bezpečnostným prvkom. Pozitívne skúsenosti s predným brzdovým svetlom má aj ambasador projektu, pretekár Jan Černý, ktorý ho má nainštalované na svojom súťažnom vozidle. Černý vyjadril nádej, že predné brzdové svetlo bude čoskoro široko zavedené a prispeje k zníženiu počtu dopravných nehôd.