Pre top 3 tunerov sú tak ako v minulosti, tak aj teraz pripravené krásne automobilové modely v mierke 1:24

Ako ste už istotne v nadpise postrehli, pre prvé kolo uvtl sme pre vás vybrali túto japonskú krásku: nesmrteľný roadster Honda S2000. Azda každý bude súhlasiť, že práve toto je vynikajúca predloha pre virtuálny tuning. Vaše práce posielajte na e-mailová adresu uvtl@virtualtuning.sk do 25. januára. Viac informácií ale hlavne inšpiráciu nájdete na adrese virtualtuning.sk