FIA vracia úder: zaútočila na FOTA!

To najlepšie ale príde na koniec: FIA vracia úder a zaútočila na FOTA! Právnici FIA momentálne hľadajú cestu, ako dať vzbúrencom lekciu, kedže podľa nich porušili nie len dohody a záväzky z toho plynúce, ale dokonca aj zákon. Vina sa prikladá celej FOTA ale najmä Ferrari - to má stáť na začiatku všetkých problémov a nezhôd. Celý motoristický svet teraz čaká na ďalší vývoj v tejto kauze. Tak, či onak, dúfajme v skoré vyriešenie. Pretože fanúšik a divák je ten, kto môže najviac získať ale zároveň aj stratiť.