Automobilová súťaž Fusion Rally Sprint Košice je zameraná na zdokonaľovanie jazdeckej zručnosti. Je určená širokej motoristickej verejnosti, ktorá je zaradená do PD AUTOSPORT CUP 2012. Po zaregistrovani a prihlásení máte možnosť vyskúšať si športovú jazdu a závodenie na pripravenej uzatvorenej trati.V pristoroch pretekov vás privíta hlavný partner pretekov, spoločnosť FUSION v stánku v ktorom nájdete časť ponúkaného sortimentu. Pripavená je tiež tradične praktická a pútavá prezentácia špičkovej britskej autokozmetiky AUTOGLYM. Okrem toho vás čaká deň plný zaujímavých áut, dynamických výkonov na trati a príjemná atmosféra v depe i pri trati. Prídite v nedeľu na Fusion Rally Sprint Anička.