Jeho vyjadrenie z Facebooku prinášame v originálnom znení.

"Zdravím všechny svoje fanoušky a přívržence. Chtěl bych vás informovat o trestu, který mi byl udělen za neúmslné užití volně dostupných léků. Jak už jsem Vás informoval, tak při antidopingové kontrole po závodě FIA GT1 World Championship, který proběhl na konci května na španělském okruhu Navarra, byly u mne zjištěny zakázané látky ze skupiny stimulantů, respektive jejich metabolity (látky, které vznikají v těle člověka přirozenou cestou přeměnou z jiných látek). Minulý týden jsem absolvoval slyšení před zástupci komise FIA Anti-Doping Disciplinary Committee z důvodu výše zmíněné zakázané látky. Dnes jsem obržel rozhodnutí této komise, ve kterém mě informují o pozastavení sportovní činnosti na dobu 18 měsíců. Znalecké posudky nicméně prokázaly, že tyto látky pochází z volně dostupných léků a že nebyly užívány za účelem dopingu. To uznala i antidopingová komise FIA ve svém rozhodnutí. Podle přísné antidopingové legislativy ale sportovec odpovídá i za nevědomé užití zakázané látky nebo za její užití z nedbalosti.

Hrozil mi dvouletý trest zákazu závodění, ale protože antidopingová komise FIA došla k závěru, že jsem látku užil z nedbalosti a nikoli úmyslně, byl mi trest zkrácen. Přesto považuji trest za přísný. Odmítám jakékoli podstatné pochybení na mé straně. Celou věc považuji za nedorozumění. Po poradě s právníkem se proti rozhodnutí FIA hodlám odvolat, protože Odvolací sportovní soud v Lausanne v minulosti tresty v obdobných kauzách neúmyslného užití volně dostupných léků opakovaně výrazně zmírnil.

Chtěl bych Vás, své fanoušky, ujistit, že jsem vědomě neužil žádnou zakázanou látku. Vím, co by požití takové látky pro mne znamenalo a jak by to ovlivnilo moji následnou kariéru závodního jezdce. Do žádných takových rizik jsem se nepustil. Již dříve jsem žádal FIA o povolení užití léků obsahujících zakázané látky pro léčení svých kardiovaskulárních obtíží. Doufám, že u odvolacího soudu se budu moci obhájit a že uspěji. Děkuji za vaši podporu."