Najvyšší súd ešte koncom roka 2014 vydal stanovisko k škodám spôsobeným na čelných sklách áut poškodených vymršteným kameňom. Poisťovne doposiaľ argumentovali, že odskočenie kameňa, či iného predmetu od kolies vozidla nie je okolnosť, ktorá má pôvod v prevádzke vozidla škodcu. Rozhodnutia našich súdov boli rôzne, neexistoval právny výklad. Poškodenie skla auta kameňom hradí PZP. Najvyšší súd tvrdí, že je to ich povinnosť.

Keby sa vozidlo nepohybovalo, k škode by nedošlo

„Nie sú pochybnosti o tom, že samotný pohyb (valivý pohyb kolies) a rýchlosť dopravného prostriedku sú osobitnou, špecifickou vlastnosťou jeho prevádzky. Ak v súvislosti s valivým pohybom kolies dôjde k vymršteniu kameňa, ktorý spôsobí škodu na čelnom skle iného auta, k takejto škode dochádza v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla, t. j. s jeho činnosťou a pohybom. Prejavom prevádzky motorového vozidla je v tomto prípade otáčavý pohyb jeho kolies. Aj keď kameň nie je súčasťou motorového vozidla, bez pôsobenia otáčavého pohybu kolies idúceho motorového vozidla by kameň zostal na svojom mieste na ceste a k jeho vymršteniu a vzniku škody by nedošlo. Prevádzka motorového vozidla je teda príčinou vymrštenia kameňa, ktorý nárazom do čelného skla iného motorového vozidla spôsobí škodu,“ uvádza v stanovisku 10/2014 Najvyšší súd SR. Stanovisko je možno až netradične detailné a rieši v podstate banálnu vec zložitými súvetiami, vďaka však nemu existuje jednoznačný výklad pre poisťovne, ktoré si už vec nemôžu vysvetľovať po svojom.

Za poistenie skiel nemusíte priplácať

Je v zásade jedno, či k poškodeniu skla došlo za jazdy, alebo bolo auto počas škodovej udalosti zaparkované. Dokonca je jedno, či bolo poškodené bočné, alebo zadné sklo, či spredu, zozadu, alebo zboku. Poisťovňa musí uhradiť vám spôsobenú škodu. A nemusíte platiť žiadne pripoistenie. Podľa výkladu Najvyššieho súdu SR stačí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie.

PZP A ROZBITÉ ČELNÉ SKLO? POISŤOVNE PLATIŤ ŠKODU NECHCÚ

PZP A ROZBITÉ ČELNÉ SKLO? POISŤOVNE ...

Poškodené čelné sklo neberte na ľahkú váhu. Pokiaľ je prasklina na čelnom skle väčšia ako 2cm alebo vám ...

29. 01. 2016
POISŤOVNE MUSIA Z PZP PREPLATIŤ ROZBITÉ ČELNÉ SKLO. BEZ ODVRÁVANIA!

POISŤOVNE MUSIA Z PZP PREPLATIŤ ROZBITÉ ...

Čelné sklo je jednou z najcitlivejších a najčastejšie poškodených častí osobných áut. Má veľkú plochu a je ...

19. 09. 2016