Technológie, ktoré reagujú na okolie

Tempomat nie je žiadnou novinkou, prvýkrát bol použitý v kultovom vozidle Chrysler Imperial už v roku 1958. Drvivá väčšina dnešných vodičov ho preto berie ako úplnú samozrejmosť. Zaujímavejší je tzv. adaptívny tempomat. Ten nekončí pri udržiavaní konštantnej rýchlosti vozidla. Dokáže rozoznať rýchlosť auta, poprípade iného objektu, pred vašim vozidlom, a prispôsobiť sa jej. V prípade potreby vie dokonca úplne zastaviť. Alebo naopak, ak vodič pred vami šliapol na plyn a uvoľnil sa dostatok priestoru, dokáže aj zrýchliť.
 

Ďalšou technológiou fungujúcou na princípe reagovania a prispôsobovania sa okoliu sú adaptívne svetlá. Prvé pokusy s nimi takisto siahajú hlboko do histórie, ale až v posledných rokoch zažívajú naozajstný rozmach a technologický pokrok. Od svetiel, ktoré sa nakláňali spoločne s volantom do strán, sa technológia posunula výrazne vpred. Ako? V krátkosti sa dá povedať, že prispôsobujú svetlo aktuálnej situácii. Technológia dokáže prepínať medzi diaľkovými a stretávacími svetlami. Navyše rozpoznáva viacero typov prostredia, ktorým prispôsobuje osvetlenie – jeho intenzitu, rozsah svetelného kužeľa alebo jeho zakrivenie.

Zaradiť tu môžeme aj klasické ABS alebo iné stabilizačné a trakčné technológie. Vo všeobecnosti je ich úlohou zabezpečiť lepšie jazdné vlastnosti vozidla a eliminovať riziká, ktoré môžu vzniknúť kvôli nesprávnemu stavu vozovky, chybám vodiča alebo nevhodnému stavu auta. 

moderné technológie zvyšujú bezpečnosť na cestách

Ďalší pár očí

Vďaka moderným technológiám sa podstatne rozšírilo aj vodičovo zorné pole. Objekt za vozidlom nie je vždy viditeľný, čo môže predstavovať problém najmä pri parkovaní. Parkovacie kamery sú akýmsi vyšším stupňom parkovacích senzorov, ktoré vodiča varovali, že v blízkosti auta sa nachádza objekt. Vďaka kamerám celú situáciu vidí.

Ďalšia technológia, ktorá pomáha odstrániť problémy, ktoré vznikali kvôli nemožnosti vodiča vidieť všade, je systém sledovania mŕtveho uhlu. Odstraňuje riziko preradenia sa do vedľajšieho pruhu, keď máte v tesnom závese iné vozidlo, a tým dokáže predísť prípadnej kolízii. Aj vďaka týmto technológiám je cestná premávka čoraz bezpečnejšia. Štatistiky uvádzajú klesajúcu tendenciu, čo sa týka automobilových nehôd a škodových udalostí. Jednou z príčin sú aj spoľahlivejšie vozidlá s technológiami, ktoré človeku pomáhajú predísť nebezpečnej situácii, alebo ak k nej dôjde, lepšie ju zvládnuť.

​Napriek tomu nezanedbajte poistenie

Keďže tieto technológie výrazným spôsobom zvyšujú bezpečnosť na cestách a obmedzujú nehodovosť a vznik škodových udalostí, existujú názory, že by na ne mali zareagovať aj poisťovne. Minulý rok istá kanadská poisťovňa začala poskytovať zľavu na poistenie pre autá so systémom asistenčného brzdenia. Je štatisticky dokázané, že vďaka tomuto vylepšeniu je výrazne nižšie riziko nárazu do objektu pred vozidlom. V Európskej Únii je tento systém od roku 2009 dokonca povinnou súčasťou výbavy. Uvidíme, či určite cenové úľavy na povinné zmluvné poistenie alebo havarijné poistenie zavedú aj poisťovne u nás. Alebo naopak, prirážky na poistenie pri autách, ktoré takýmito technológiami nedisponujú. 

moderné technológie zvyšujú bezpečnosť na cestách

Treba si ale uvedomiť, že nie vždy sa dá zrážke, nehode alebo inej škodovej udalosti predísť. Cestná premávka stále predstavuje určité riziko. Jednak je tu ľudský faktor, ktorý je aj pri najlepšej snahe nevyspytateľný, a ani stroje ešte stále nie sú dokonalé. No a napokon existuje náhoda, nešťastie, force majeure, nazvime to ako chceme, keď je jednoducho „deň blbec“ a nešťastie sa prihodí.

Práve kvôli týmto dôvodom je dobré mať uzatvorené kvalitné poistenie, ktoré pokrýva všetky riziká späté s premávkou na cestnej komunikácii. Povinné zmluvné poistenie je prikázané zákonom, takže na vás je len vybrať si poisťovňu. Ceny PZP sa v jednotlivých poisťovniach môžu líšiť, a to celkom výrazne, takže odporúčame obetovať pár minút času a nájsť si poistenie, ktoré bude pre vás to najvýhodnejšie. Slúžia na to najmä PZP kalkulačky, ktoré na základe vami vložených údajov porovnajú relevantné ponuky všetkých poisťovní. Jednu takú PZP kalkulačku nájdete aj na stránke Superpoistenie.sk.

Dobre poistené auto nie je, samozrejme, v cestnej premávke o nič menej zraniteľné a vystavené riziku. V prípade, že sa taká situácia ale prihodí, finančné bremeno, ktoré je (našťastie) vo väčšine prípadov tým najhorším následkom škodovej udalosti, prechádza na poisťovňu. Vďaka tomu môžete na cestu vychádzať omnoho pokojnejšie.