Problematika alkoholu za volantom je mimoriadne zaujímavá. Nepili ste nič, ale dychová skúška nemerala 0,00? Aj to sa stáva. 

Experti z martinskej nemocnice vykonali expertízu na 50 dobrovoľníkoch. Skúmaná vzorka mužov a žien bola naozaj široká. Najmladší účastník mal 22 rokov, najstarší 73. Znalci sa snažili, aby skúmali hladných či práve najedených, športovcov aj nešportovcov a dbali tiež na široké váhové rozpätie. Dôležitý faktor bol aj to, aký majú dobrovoľníci stav chrupu. Aj prítomnosť mostíkov totiž môže ovplyvniť zotrvanie alkoholu v ústnej dutine.

Výsledky expertízy môžu byť pre niektorých prekvapujúce. Pri pití nealko piva s malým obsahom alkoholu totiž reči ako „tuční znesú viac“ alebo „dôležité je zjesť veľa mastného“ vôbec neplatia. Analýza ukázala, že bezprostredne po vypití pol litra nealko piva s 0,5 % alkoholu bol výsledok dychovej skúšky rovnaký u tých, ktorí boli na lačno a rovnaký aj u sýtych!


"Čistý" už po 5 minútach!

Najviac pritom nafúkal 89-kilový muž so stredne plným žalúdkom, a to 0,13 mg/l. Najmenej, 0,04 mg/l, nafúkal najedený 115-kilový muž a tiež 70-kilová stredne najedená mladá žena. To, že váha nerozhoduje, môžeme vidieť aj pri 55-kilovej stredne najedenej žene a stokilovom mužovi s plným žalúdkom. Obaja nafúkali rovnakých 0,08 mg/l. Expertíza vylúčila, že by lepší výsledok mali napríklad športovci. Ľudia s nadpriemernou športovou aktivitou totiž nafúkali 0,06 mg/l, ale aj dvakrát toľko. Rovnako to platí aj pri ľuďoch, ktorí sú na lačno. Bez ohľadu na ich váhu nafúkali od 0,04 mg/l po trojnásobok. Všetci však už po piatich minútach nemali v dychu ani štipku alkoholu.

Ak si teda za volant po vypití nealka s 0,5 % alkoholu sadne chudý alebo tučný, hladný či sýty alebo športovec či nešportovec, u všetkých môžu ísť obavy z pozitívnej dychovej skúšky bokom. „V nealkoholickom pive Birell sa nachádza zanedbateľné množstvo alkoholu, ktoré nedokáže u dospelého jedinca zvýšiť koncentráciu etanolu v krvi ani pri opakovanom pití - bez ohľadu na to, či má 40 alebo 140 kilogramov," vysvetlil výsledok expertízy docent Ľubomír Straka. 

Nafúkať môžete aj po džúse

Podobne to funguje aj pri ďalších nápojoch či potravinách bežnej spotreby. Dychovú skúšku ihneď po požití môžu skresliť aj ovocné džúsy, ústne spreje s obsahom liehu, lieky a kvapky či dokonca aj grgnutie. V ústnej dutine totiž zostáva malé množstvo alkoholu, ktorý sa pri „fúkaní“ dostanú do drägra a falošne tak narastá koncentrácia etanolu v dychu. Keďže na Slovensku platí nulová tolerancia, vodiči bývajú v strehu. Vedci a znalci však niekoľkokrát dokázali, že tzv. „nulová koncentrácia“ etanolu v ľudskom organizme zisťovaná bežnými postupmi reálne neexistuje. Príčin je hneď niekoľko.


„Etanol je prirodzenou súčasťou aj produktom ľudského metabolizmu. Náš organizmus si malé množstvo etanolu, ktorý je potrebný v chemických procesoch, nepretržite vytvára a následne odbúrava,“ vysvetľuje Straka s tým, že v krvi a dychu človeka sa preto môže aj bežne nachádzať určitá minimálna hodnota. Do tela sa môže dostať vypitým rôznych ovocných štiav či nealkách s vysokým obsahom cukru, ktoré neboli dostatočne zakonzervované a procesom kvasenia v nich vzniklo malé množstvo alkoholu. Zradné môže byť dokonca aj samotné ovocie.

Koľko nafúkali dobrovoľnící ihneď po požití nealko piva Birell s 0,5 % alkoholu a koľko po 5 minútach?

 

Pohlavie

 

Vek

 

Hmotnosť

Náplň žalúdka Skúsenosti s alkoholom Stav chrupu Športová aktivita Okamžite mg/l Po 5 min mg/l Okamžite ‰
Žena 22 70 stredná navyknutý zdravý priemerná 0,04 0,00 0,08
Muž 31 81 na lačno navyknutý zdravý priemerná 0,04 0,00 0,08
Muž 56 115 plná abstinent mostík primeraná 0,04 0,00 0,08
Muž 29 69 stredná abstinent zdravý priemerná 0,05 0,00 0,10
Žena 58 70 plná príležitostný zdravý žiadna 0,05 0,00 0,10
Muž 53 80 stredná príležitostný mostík priemerná 0,05 0,00 0,10
Muž 61 80 stredná navyknutý mostík priemerná 0,05 0,00 0,10
Muž 65 94 stredná navyknutý zdravý žiadna 0,05 0,00 0,10
Žena 53 62 plná navyknutý zdravý primeraná 0,06 0,00 0,13
Muž 26 76 stredná abstinent zdravý priemerná 0,06 0,00 0,13
Muž 55 77 stredná navyknutý zdravý priemerná 0,06 0,00 0,13
Muž 70 84 na lačno navyknutý zdravý nadpriemerná 0,06 0,00 0,12
Žena 57 86 na lačno navyknutý zdravý žiadna 0,06 0,00 0,13
Muž 73 89 na lačno príležitostný mostík žiadna 0,06 0,00 0,13
Muž 33 100 stredná navyknutý zdravý priemerná 0,06 0,00 0,13
Žena 71 56 na lačno abstinent mostík žiadna 0,07 0,00 0,15
Žena 30 73 stredná príležitostný zdravý nadpriemerná 0,07 0,00 0,15
Žena 26 78 plná príležitostný zdravý priemerná 0,07 0,00 0,15
Muž 57 90 plná navyknutý mostik nadpriemerná 0,07 0,00 0,15
Muž 57 104 stredná príležitostný zdravý priemerná 0,07 0,00 0,15
Žena 55 55 stredná príležitostný mostík priemerná 0,08 0,00 0,17
Žena 56 66 na lačno navyknutý zdravý priemerná 0,08 0,00 0,17
Žena 26 68 stredná navyknutý zdravý priemerná 0,08 0,00 0,17
Žena 65 85 na lačno abstinent mostík žiadna 0,08 0,00 0,17
Muž 48 86 ľahká navyknutý zdravý napriemerná 0,08 0,00 0,17
Muž 33 95 stredná navyknutý zdravý priemerná 0,08 0,00 0,17
Muž 32 100 plná navyknutý zdravý žiadna 0,08 0,00 0,17
Žena 24 52 stredná príležitostný zdravý priemerná 0,09 0,00 0,19
Žena 59 56 stredná navyknutý zdravý priemerná 0,09 0,00 0,19
Žena 44 56 na lačno abstinent zdravý žiadna 0,09 0,00 0,19
Žena 29 85 stredná príležitostný zdravý primeraná 0,09 0,00 0,19
Muž 60 91 na lačno navyknutý zdravý žiadna 0,09 0,00 0,19
Žena 44 59 stredná abstinent mostík žiadna 0,10 0,00 0,21
Žena 52 62 stredná navyknutý mostík priemerná 0,10 0,00 0,21
Muž 29 78 stredná príležitostný zdravý priemerná 0,10 0,00 0,21
Žena 55 80 plná navyknutý mostík žiadna 0,10 0,00 0,21
Muž 29 80 plná príležitostný zdravý nadpriemerná 0,10 0,00 0,21
Muž 41 85 stredná navyknutý zdravý nadpriemerná 0,10 0,00 0,21
Žena 29 50 ľahká abstinent zdravý priemerná 0,11 0,00 0,23
Žena 24 58 plná navyknutý zdravý primeraná 0,11 0,00 0,23
Žena 61 75 stredná príležitostný mostík priemerná 0,11 0,00 0,23
Muž 37 91 ľahká navyknutý zdravý nadpriemerná 0,11 0,00 0,23
Muž 43 94 na lačno abstinent zdravý priemerná 0,11 0,00 0,23
Muž 47 98 stredná príležitostný mostík nadpriemerná 0,11 0,00 0,23
Muž 23 112 na lačno abstinent zdravý žiadna 0,11 0,00 0,23
Žena 59 65 na lačno navyknutý mostík žiadna 0,12 0,00 0,25
Žena 30 75 ľahká príležitostný zdravý priemerná 0,12 0,00 0,25
Muž 23 79 stredná navyknutý zdravý priemerná 0,12 0,00 0,25
Muž 66 93 na lačno navyknutý mostík nadpriemerná 0,12 0,00 0,25
Muž 58 89 stredná navyknutý zdravý priemerná 0,13 0,00 0,27

Foto: WKLAW.com