Odborná konferencia NIPS je jedným z najvýznamnejších svetových podujatí pre umelú inteligenciu. Model Audi Q5 vyrobili v mierke 1:8, čo pohľad na parkovacie procesy zjednodušuje.

Audi Q2 parkovalo na ploche 3x3 m

Auto samo na ploche 3x3 metre vyhľadáva voľné parkovacie miesto, do ktorého následne zaparkuje. Model využíva 2 kamery (predná a zadná) a 10 ultrazvukových snímačov. Ako môže byť z textu jasné, zmenšené Audi Q2 jazdí bez voľby jazdného režimu samovoľne dopredu aj dozadu. Systém nepotrebuje prepínanie medzi režimom jazdy dopredu a dozadu, ani stláčanie brzdového pedálu.

Konštruktéri model veľakrát upravovali

Po prestavení prekážky sa systém najprv naučí jej nové rozmiestnenie. Následne dokáže opätovne zaparkovať do rovnako veľkých priestorov. Software, ktorý využíva zmenšený model Audi Q2, bude prvýkrát inštalovaný v novej Audi A8. Tá sa objaví budúci rok. Podľa našich testov sú medzi jednotlivými parkovacími asistentmi značné rozdiely. Uvidíme, čo ponúkne novinka od Audi v sériovej podobe.