Ochrana dospelých

Aj keď v tejto kategórii získala Q8 93 %, nemusí sa to zdať pri pohľade na ochranu podľa častí tela. Pri čelnom náraze s prekrytím získali o stupeň horšiu známku spodné časti nôh spolujazdca, o ďalší stupeň horšiu potom trup vodiča aj spolujazdca. Pri čelnom náraze bez prekrytia mal o stupeň horšiu známku trup vodiča a krk zadného pasažiera, o ďalší stupeň zas trup zadného pasažiera.

Ochrana detí

Tu si nová Q8 pripísala 87 % a prakticky bezproblémový výsledok. Pri čelnom náraze mali obe figuríny, teda 6- aj 10-ročného dieťaťa najlepšiu možnú ochranu pri náraze. Rovnako to bolo aj v prípade bočného nárazu.

Ochrana chodcov

Ďalšia kategória znamenala pre novú Q8 zisk 71 %. Problémom je pri vyššej stavbe karosérie hrana kapoty nad maskou chladiča a aj nad svetlami. Ďalším problémom sú aj A-stĺpiky, avšak hrana medzi čelným sklom a kapotou to v tomto prípade nie je.

Asistenčné systémy

Posledná hodnotená kategória znamená pre Q8 zisk 73 %. Núdzový asistent brzdenia fungoval dobre pri mestských aj vyšších rýchlostiach, rozpoznával chodcov aj cyklistov. Zisk 5 hviezdičiek je tak povediac pre novú Q8 len taká povinná „cesta“.