Syntetický e-benzín je čistý izooktán, ktorý sa používa ako hlavná zložka referenčnej zlúčeniny pri určovaní oktánového čísla RON. Znamená to, že jeho oktánové číslo je 100.

Syntetický benzín má oktánové číslo 100 RON a je vhodný aj pre motory s veľkým kompresným pomerom.

Je však toto palivo vhodné do bežných motorov? Audi tvrdí, že nie len do bežných, ale aj do motorov s vysokým kompresným pomerom, ktoré vyžadujú benzín s vyšším oktánovým číslom. Syntetický e-benzín je totiž čistý izooktán, ktorý sa používa ako hlavná zložka referenčnej zlúčeniny pri určovaní oktánového čísla RON. Znamená to, ide o 100 oktánový benzín. 

Žiadna ropa

Z čoho je však toto palivo vyrobené? Audi a jeho partneri požívajú na výrobu izooktánu izobutén, ktorý však, ako správne tušíte, nezískavajú z ropy, ale z obnoviteľných zdrojov. Týmto zdrojom je zatiaľ biomasa, z ktorej Francúzi z Global Bioen­er­gies vyprodukujú spomínaný izobutén. Ten v plynnom skúpenstve putuje k ďalšiemu partnerovi projektu, ktorým je nemecké Fraun­hofer Cen­ter pre chemické a biotechnologické procesy. Tam ho za použitia vodíka transformujú na tekutý izooktán.

Výsledkom je zatiaľ prvá dávka paliva, ktorú bude v nasledujúcom období Audi testovať vo svojich laboratóriách a testovacích motoroch. Ďalší cieľ projektu leží na peciach Global Bioen­er­gies. Majú totiž za úlohu modifikovať proces výroby izobuténu tak, aby nebola potrebná biomasa. Vstupnými komponentmi majú byť iba voda, vodík, CO2 a slnečné žiarenie.

Zdroj: Audi