Právoplatné rozhodnutie o pokute pre bratislavský autobazár visí na webovej stránke SOI. Uložili ju okrem iného „pre porušenie zákazu nekalých obchodných praktík formou klamlivého konania“. Týkať sa to malo auta Mercedes-Benz Coupé, ktorý ešte v roku 2014 predávali spotrebiteľovi. Podľa zmluvy malo auto mať najazdených 81 340 kilometrov. Obchodná inšpekcia ale vykonala kontrolu a zistila, že pri poslednej garančnej správe v Taliansku z mája 2013 uvádzali stav odometra 149 916 km, čo je o 68-tisíc kilometrov viac, ako tvrdili kupujúcemu.

Informácia o pokute pochádza z portálu Slovenskej obchodnej inšpekcie. K udelenej pokute sa súčasný majiteľ autobazáru nevyjadril.

„Predávajúci tak v rozpore s odbornou starostlivosťou uvádzal v zmluve nepravdivú informáciu, ktorá bola spôsobilá uviesť spotrebiteľa do omylu a mať za následok, že tento urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil,“ konštatuje inšpekcia v rozhodnutí o pokute, ktorá ešte postupovala podľa starej legislatívy. Okrem toho inšpekcia zistila ďalšie prevádzkové nedostatky ako nevyznačenú prevádzkovú dobu či to, že nemali evidenciu o reklamáciách.


NovýČas autobazár navštívil. Chceli zistiť, či tachometer stočili oni, alebo boli uvedení do omylu, keď ho kupovali (určite by im na to odpovedali :P). Našli tam len zamestnanca. O pokute údajne nič nevedel. Pred redaktormi plátku zatelefonoval šéfovi spoločnosti. Ten odkázal, že sa k veci nebude vyjadrovať. V čase, keď ku problémovému predaju došlo, bol vlastníkom a konateľom spoločnosti Viliam Kulacs. Ten sa pre médiá vyjadroval, ako sa nedať nachytať pri kúpe lacného auta. Irónia? :) Kulacsa kontaktovali, no do uzávierky neodpovedal. Od decembra 2015 ako vlastník a konateľ firmy v obchodnom registri figuruje Maďar Tamás Gyula Szabó.


Obchodnej inšpekcie sa Nový čas pýtal, či konali na základe podnetu od kupujúceho. „Tieto informácie sa nezverejňujú - ide o tretie osoby. Pokuta sa ukladá za porušenie povinností a pri určení jej výšky sa prihliada na závažnosť porušenia, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania a na rozsah a mieru hroziacej alebo spôsobenej ujmy,“ uviedla hovorkyňa Danuša Krkošová.

Žeby sa na Slovensku konečne pohli ľady? Alebo je za tým aj konkurenčný boj? Je to jedno, keď na to nebude doplácať spotrebiteľ...
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 6 obrázkov

Zdroj: Nový Čas

Titulná Foto: ilustračná