Zisky môžu vytvárať aj veda a výskum. Nielen priemysel a sčasti služby. V zahraničí to vedia... U nás to stojí na odstavnej koľaji, hoci kapacity na to máme tiež.

Česká republika za svetovou špičkou v oblasti vývoja autonómnych áut zaostáva. To trápi ako investorov, tak politikov. Kde je Slovensko? V tomto smere v praveku a nikoho to evidentne zásadne netrápi... Česi sú si vedomí, že na západ od nich pomaly pripravujú viac testovacích polygónov. Podľa investorov tak celkom reálne hrozí odliv mozgov a talentov a s tým spojený aj odliv peňazí. A s vývojom je spriaznená aj výroba.

Na novom polygóne bude možné vykonávať testovanie všetkých dopravných situácií. Väčšina zahraničných polygónov zatiaľ pracuje iba na simulovaní pravouhlých ulíc. Tieto systémy sú vo veľkých európskych mestách, ktorých uličky sú často usporiadané bez systému, potom úplne stratené. Česká testovacia dráha má simulovať diaľnice, cesty I. triedy, cesty nižších tried, či dokonca tunel.

Investor, skupina Accolade, plánuje osloviť české a nemecké technické vysoké školy, predpokladajú aj spoluprácu so súkromnými vývojovými centrami.  

Accolade je investičná spoločnosť, ktorá sa pohybuje najmä na trhoch v Českej republike a v Poľsku. Predmet ich záujmu sú predovšetkým reality, ale pomaly investujú vo všetkom, z čoho možno generovať zisky. 

MAL BY BYŤ TESTOVACÍ POLYGÓN AJ NA SLOVENSKU?
  • Áno ( 70% )

     

  • Nie ( 30% )

     

Odpovedalo 30 ľudí  

Naši politici sa hrdia, že sme jedna z najväčších automobilových veľmocí v prepočte na obyvateľa. Ale keby nebolo lacnej pracovnej sily a vysokej kvality + daňové bonusy, mnohých by tu veľa nedržalo. Preto by mal mať aj náš štát záujem o vývoj nových technológií, a nielen zbierať odrobinky v podobe montážnych dielní. 

Zdroj: ČTK