Systém BAS, alebo EBA, sa stal povinnou súčasťou všetkých nových áut na Európskom trhu. Každé nové auto od marca 2011 musí byť vybavené systémom BAS/EBA.

BAS je asistenčný systém celým názvom Brake Assist System. Niekde sa pod systémom skrýva aj značka EBA - Emergency brake system. BAS je asistent brzdného účinku, ktorého úlohou je v núdzových a kritických momentoch zvýšiť silu brzdného účinku na možné maximum. Na základne rôznych štatistík je známe, že vodič síce stihne stlačiť brzdový pedál včas, ale často sa stáva, že ho nestlačí tak silno, ako by mal. BAS brzdový asistent dokáže sledovať silu, akou vodič zošľapuje brzdový pedál snímačom za brzdovým pedálom. Na základe tých údajov riadiaca jednotka zvýši tlak v hydraulickom systéme na možné maximum, aby bol brzdný účinok maximálny možný v daných podmienkach a situácii.

Systém je nastavený tak, aby nedochádzalo k nežiadúcemu skorému aktivovaniu núdzového brzdenia. Moderné autá sú vybavené aj snímačom stlačenia plynu. Riadiaca jednotka tak pracuje aj s hodnotou pustenia plynového pedálu. Navyše systém BAS je podsystémom ABS, a ten v prípadoch intenzívneho brzdenia používa ako indikátor činnosti vibrovanie brzdového pedálu. Mnoho vodičov sa naľaká, a to môže smerovať k uvoľneniu brzdového pedálu. Tým by sa mohla markantne znížiť efektivita brzdenia a predlžiť brzdná dráha. Tento systém je nastavený tak, aby dokázal rozpoznať, či ide o núdzové brzdenie, a nedochádzalo tak k nežiaducej aktivácii v nevhodných prípadoch.

Laicky povedané, BAS pracuje tak, ako keby automobil mal zakomponovaný ešte jeden brzdový posilňovač. Automobil, ktorý má inštalovaný v brzdovej sústave systém BAS, má štatisticky približne o pätinu kratšiu brzdnú dráhu. Poznáme niekoľko druhov brzdových asistentov, a to najjednoduchší mechanický, nasledovaný hydraulickým, až po zložitejší elektronický. Všetky tieto druhy pracujú na rovnakom princípe, odlišnosť spočíva len v spôsobe zaznamenania potrebných signálov. 

Aktiváciu tohto systému zvyčajne ostatní vodiči rozpoznajú tak, že sa automaticky rozbliká výstražná funkcia smerových svetiel, ktorej predchádza rýchle blikanie brzdových svetiel. V novších a modernejších autách je tento systém napojený aj na adaptívny tempomat a keď hrozí krízová situácia, tak sa automaticky spustí. 

Podľa európskej legislatívy, konkrétne v nariadení, ktoré nadobudlo platnosť ešte v novembri roku 2009, musel byť každý nový model osobného, alebo i ľahkého úžitkového vozidla štandardne vybavený systémom BAS. Výnimku tvorili automobily, ktoré už boli vyrábane pred účinnosťou tohto nariadenia. Tie boli oslobodené od tejto povinnosti, no však najneskôr 24. februára 2011 museli túto absenciu brzdového asistenta odstrániť.  V praxi to znamená, že po tomto dátume na trhu EÚ nemohol byť predávaný žiadny automobil, ktorý nebol vybavený BAS/EBA.