Pokiaľ vás zaujíma, ako taký únikový pruh funguje v praxi, nasledujú tri videá. Jedno je síce v biednej kvalite, ale účel splní. V oboch situáciách využili únikové cesty kamióny, práve mnohotonové kolosy majú väčšinou problémy s brzdami.