A ako je to pri jazde? Halogénové svetlá hlboko zaostávajú za xenónmi. Rozdiely medzi xenónmi a LED svetlami sú potom už omnoho menšie.

Už prvé statické porovnanie ukazuje, že halogénové stretávacie svetlá ťahajú za kratší koniec. Ich svetlo nie je také jasné. Nižšia je aj svetelnosť. Halogény Golfu majú v priemere 650 luxov, maximálna nameraná hodnota ukázala číslo 900. Xenóny majú vyššiu priemernú intenzitu osvetlenia 1100 luxov a maximum je 1600 luxov.

Priame porovnanie xenónov a LED svetiel ukazuje, že druhá technológia osvetľuje okolie lepšie. LED svetlá Porsche majú vyššiu priemernú ilumináciu s hodnotou 1600 luxov, resp. s maximom na úrovni 2200 luxov.

A ako je to pri jazde? Halogénové svetlá hlboko zaostávajú za xenónmi. Rozdiely medzi xenónmi a LED svetlami sú potom už omnoho menšie. Spolu s klesajúcou cenou môžeme v budúcnosti môžeme očakávať stále častejšie nasadzovanie LED technológie. Veľkou výhodou je aj využívanie maticového (Matrix) systému s niekoľkými diódami. Tieto svetlá môžu fungovať vďaka vyrezávaniu v diaľkovom režime bez toho, aby osvetľovali okolité autá. LED svetlá by mali mať aj omnoho lepšiu životnosť oproti xenónom.