Národná diaľničná spoločnosť dňa 15. mája sprístupnila pre motoristov križovatku Hendrichovce. Zabezpečený tak bude zjazd a výjazd z obce Fričovce na diaľnicu D1.

Motoristi majú opäť k dispozícii pripojenie diaľnice D1 pri obci Fričovce. To bolo pôvodne navrhnuté iba ako dočasné riešenie, a to až do momentu kompletného zrealizovania úseku diaľnice D1 Fričovce - Svinia. Z dôvodu lepšej dostupnosti NDS požiadala ministerstvo dopravy a výstavby o udelenie výnimky na opätovné sprevádzkovanie tejto križovatky, ktorú ministerstvo schválilo. 

Na takýto krok bolo potrebné udelenie výnimky. Podmienkou udelenia výnimky bola zmena normou stanovenej šírky jazdných pruhov v oboch jazdných pásoch diaľnice v mieste pripojenia prídavných pruhov križovatky na diaľnicu D1, ako aj zmena šírky pripájacieho a odbočovacieho pruhu z požadovaných 3,5 metra na 3 metre. Nevyhnutné bolo tiež znížiť najvyššiu dovolenú rýchlosť na 100 km/h a zabezpečiť nepretržitý kamerový dohľad v tomto úseku. Dopravu to na diaľnici mierne spomalí, ale takéto obmedzenie je nepatrné. 

Zdroj: NDS