Prvý rok aj 6-tisíc, ďalšie roky menej

Význam dotácií si pritom uvedomujú aj štátni analytici. "Priame dotácie na nákup elektromobilov sú jedným z najviac využívaných opatrení, ktoré môžu urýchliť nástup elektromobility. Nákupná cena elektromobilov je v porovnaní s autami na spaľovací motor stále vysoká," uvádza Inštitút environmentálnej politiky (IEP), analytický útvar pri ministerstve životného prostredia.

Experti prišli so zaujímavým číslom. Na základe modelovej flotily vypočítali cenový rozdiel medzi elektromobilom a autom na spaľovací pohon zhruba na 15 400 eur. V tomto kontexte analytici priznávajú, že Slovensko je s rozvojom elektromobility výrazne pozadu a príspevok na kúpu auta by to mohol zmeniť. "Znížením rozdielu v nákupnej cene pomocou dotácií na nákup elektromobilov sa zvýši ich konkurencieschopnosť. V roku 2022 dotovalo nákup elektromobilov 21 krajín EÚ," zdôrazňuje IEP.

Návrh dotácií na kúpu elektrického auta z dielne IEP nájdete nižšie. Je odstupňovaný tak, že v prvom roku majú motoristi získať najväčšiu dotáciu do 6-tisíc eur a následne sa majú príspevky postupne znižovať (k obdobnému kroku medzičasom pristúpili napríklad v Nemecku). Keď sa rozhodnete pre kúpu elektromobilu drahšieho ako 50-tisíc, na dotáciu by ste nemali nárok. Návrh takisto znižuje dotácie na polovicu pri autách s elektrickým pohonom v cenovom pásme od 35- do 50-tisíc eur.

dotácie na kúpu elektrického auta

Takto navhrli dotácie na kúpu elektrického auta na Slovensku štátni analytici. Zdroj: IEP