V skutočnosti ide o staronovú novinku. Rakúšania si to vyskúšali už v januári roku 1974. Autá museli mať za čelným sklom špeciálnu nálepku. Tá informovala o tom, ktorý deň v týždni si jeho majiteľ vozidla vybral ako "deň bez áut". Ak sa motorista rozhodol napríklad pre pondelok, znamenalo to, že v tento deň nemohol svoje vozidlo vôbec použiť a zostalo v garáži.

Zdá sa vám to priahnuté za vlasy a v dnešných pomeroch nepredstaviteľné? Vedzte, že rakúske klimatické ministerstvo na čele so šéfkou rezortu Leonorou Gewessler práve takéto opatrenie v súčasnosti rozpracúvajú.

Dôvod je jasný. Rakúsko neznižuje emisie tak, ako pôvodne plánovalo (a sľubovalo úradníkom EÚ). Do roku 2030 chce krajina znížiť emisie skleníkových plynov až o 48 % v porovnaní s úrovňami z roku 2005. Od tejto ambície je však realita stále veľmi vzdialená. Rakúšania sa chcú pritom samozrejme vyhnúť tomu, aby platili Bruselu nemalé kompenzačné platby za nesplnenie klimatických cieľov.

V 70. rokoch vydržal len 5 týždňov

Jedným z riešení, ako emisie skrotiť, by vraj mohol byť takzvaný deň bez áut. Očakáva sa pritom, že politická priechodnosť a hľadanie politickej podpory pre takúto reštrikciu vodičov by boli veľmi problematické. Aj pôvodný deň bez áut vydržal v roku 1974 len päť týždňov, dokým ho definitívne zrušili a odvtedy táto idea 50 rokov "spala" - až dodnes.

Spomedzi ďalších opatrení sa v Rakúsku diskutuje o znižovaní maximálnych povolených rýchlostí, a to v rámci obce i mimo nej. Spolu s tým sa počíta s čoraz väčším cieleným obmedzovaním motoristov najmä v mestských oblastiach - či už z hľadiska parkovania alebo nových daní platených za vstup do miest a ich centrálnych častí.

Zdroj: Heute.at