Environmentálna politika je v Európskom parlamente stále veľmi horúcou témou. Najmä v týchto dňoch, keď sa európsky automobilový priemysel zmieta v smrteľných kŕčoch a eurokomisári hľadajú spôsoby, ako ho podporiť. Úlohou číslo 1 zostáva rozbeh predajov nových áut, EÚ však tvrdohlavo odmieta akúkoľvek podporu pre autá s bežnými spaľovacími motormi. Frans Timmermans z Európskej komisie (zodpovedný za plnenie environmentálneho programu) však začína pod tlakom aktuálnej situácie vidieť veci reálnejšie a tvrdí, že kľúčovú úlohu v nahradzovaní uhlia bude tvoriť zemný plyn. Ten zároveň pomôže tvoriť infraštruktúru pre vodík a v prechodnom období nahradí naftu v spaľovacích motoroch používaných v diaľkovej doprave. Podľa odborníkov majú vozidlá spaľujúce zemný plyn minimálne o 30 % menšie emisie CO2, než ekvivalentné pohony na naftu a benzín.

Elektrika áno, ale nie všade

Práve diaľková cestná doprava je oblasť, v ktorej nemá elektromobilita v súčasnej podobe žiadnu šancu. „Musím uznať, že v niektorých oblastiach bude počas prechodného obdobia zemný plyn potrebné využiť ako náhradu za uhlie, naftu, aj benzín,“ hovorí Timmermans. Komisia si uvedomuje, že v súčasnej dobe sa zemný plyn javí ako jediná ekologická alternatíva palív používaných v diaľkovej preprave. A nielen tam, dôležitý je aj ako náhrada za uhlie používané v elektrárňach produkujúcich „zelenú“ energiu pre elektrické autá. Z globálneho hľadiska sa tak zemný plyn stáva strategickou „zelenou“ komoditou, ktorej používanie by malo byť výraznejšie dotované z peňazí EÚ. V porovnaní so spaľovaním nafty alebo benzínu vzniká spaľovaním CNG menej oxidov dusíka NOx, oxidu uhoľnatého CO, pevných častíc PM, aj karcinogénnych látok. Menší je aj vplyv spaľovania CNG na skleníkový efekt.

Vodík čaká za dverami

„Je dôležité, aby sme sa pozreli na existujúcu infraštruktúru rozvodu zemného plynu a zistili, do akej miery je využiteľná pre distribúciu vodíka. Možnosťou nahradenia zemného plynu vodíkom som nadšený, v tomto smere hodláme urobiť na pôde EÚ veľa práce,“ vyhlásil Timmersmans. Vodík tak v EÚ stále považujú za trvalú alternatívu k elektrickému pohonu, kým sa však dostane na výslnie a bude pripravený na použitie v širšom meradle, zastúpiť by ho mal práve zemný plyn.

CNG je skratka anglického názvu „Compressed Natural Gas“, čo v preklade znamená stlačený zemný plyn. Jeho hlavnou zložkou je metán, ktorý mu dáva vlastnosti paliva vhodného na použitie v spaľovacích motoroch. Obsah metánu je viac ako 95 %, zvyšok tvoria vyššie uhľovodíky s malou prímesou inertných plynov. CNG je zemný plyn stlačený pri tlaku 200 barov. Jeho oktánové číslo je 120 – 130 (bežný automobilový benzín má 95 oktánov).

Ťažíme ho aj na Slovensku

Zemný plyn sa ťaží aj na Slovensku (najmä v oblasti Záhoria), hoci len v malých množstvách. Nachádza sa v podzemných náleziskách, pričom sa môže vyskytovať samostatne alebo spoločne s ropou, keď v ložisku tvorí tzv. plynovú čapicu. Väčšinu spotreby zemného plynu Slovensko kryje „dovozom“ plynu zo vzdialeností až 4000 km, domáca ťažba zemného plynu pritom tvorí len asi 5 % z jeho celkovej spotreby na Slovensku.