Nezávislé servisy a výrobcovia náhradných dielcov si môžu vydýchnuť. Európska komisia totiž po vyjednávaniach a finálnom hlasovaní rozhodla, že tzv. Blokovú výnimku predĺži o ďalších päť rokov. Jej aktuálna podoba platná od roku 2010 totiž končí presne na konci mája 2023. Na európskej pôde sa tak rozhodovalo, čo ďalej. Či Blokovú výnimku neobnoviť, čo by pre majiteľov nových áut znamenalo povinnosť navštevovať výlučne už len značkové servisy (ako podmienka platnosti zákonom stanovenej záruky), alebo výnimku predĺžiť a umožniť tým ľuďom servisovať svoje autá aj mimo sieť značkových servisov. Kým výrobcovia áut boli za zrušenie, nezávislé servisy a dodávatelia náhradných dielcov za jej neodkladné predĺženie.

Čo je Bloková výnimka? Od 1.6.2010 platí tzv. "Bloková výnimka", ktorá zákazníkom autoservisov uľahčuje výber svojho poskytovateľa servisných služieb tak, ako je pre nich výhodné. Cieľom tohto nového nariadenia je prehĺbiť hospodársku súťaž a priniesť konkrétny úžitok zákazníkom. Majitelia áut tak majú viac možností vybrať si, kde si nechajú vykonať opravy a údržbu vozidla a aké náhradné diely budú použité.

Užitočná a opodstatnená výnimka

„Hodnotenie Európskej komisie dospelo k záveru, že Bloková výnimka bola užitočná a pre dotknuté strany je stále relevantná,“ povedala na adresu rozhodnutia Európskej komisie jej hovorkyňa. Tiež zdôraznila, že v poslednom období nedošlo k žiadnym podstatným zmenám, ktoré by zrušenie Blokovej výnimky odôvodňovali. Minimálne do mája 2028 tak môžu majitelia áut aj naďalej navštevovať aj nezávislé servisy bez toho, aby to malo negatívny vplyv na trvanie továrenskej záruky na ich vozidlo.

zdroj: Euractiv, iDnes