Neustále zložitejšie a konštrukčne prepracovanejšie autá spôsobujú, že ich preventívna servisná údržba, či dokonca opravy mimo autorizovanú servisnú sieť sú stále obtiažnejšie. Napriek tomu je tu v rámci hospodárskej súťaže v celej Európe tzv. Bloková výnimka umožňujúca motoristom využívať aj služby dostupnejších nezávislých servisov, bez toho, aby hrozil prepad záruky na auto. Samozrejme to má svoje pravidlá a aj „nezávislá opravovňa“ musí dodržiavať výrobcom auta stanovené servisné postupy a používať pritom náhradné dielce stanovenej kvalitatívnej úrovne. Budúci rok však táto časovo obmedzená výnimka prestáva platiť. Na úrovni EÚ sa preto rozhoduje, či a v akej podobe prijať nové pravidlá. V zákulisí sa tak opäť rozbieha boj medzi združeniami nezávislých servisov a výrobcov náhradných dielcov a samotnými automobilkami, pre ktoré sú zákazníci v autorizovaných dielňach dôležitejší, než kedykoľvek predtým. A hoci sú ceny nových áut vysoké, obrovské náklady na vývoj a zavádzanie nových technológií do praxe im predajné marže nepokryjú. Všetko navyše môže zmeniť masový nástup elektromobility, ktorý pošle blokovú výnimku tak ako ju poznáme dnes, do minulosti. Náročné technologické vybavenie servisov potrebné na údržbu a diagnostiku elektromobilov je totiž extrémne drahé a rentabilita jeho nákupu neautorizovaným servisom prudko klesá. Nechajme sa teda prekvapiť, novú Blokovú výnimku a jej pozmenené pravidlá musí EÚ prijať najneskôr v prvom polroku 2023.

Čo je to „Bloková výnimka“

Od 1.6.2010 platí nová tzv."Bloková výnimka", ktorá zákazníkom autoservisov uľahčuje výber svojho poskytovateľa servisných služieb tak, ako je pre nich výhodné. Cieľom tohto nového nariadenia je prehĺbiť hospodársku súťaž a priniesť konkrétny úžitok zákazníkom. Majitelia áut tak majú viac možností vybrať si, kde si nechajú vykonať opravy a údržbu vozidla a aké náhradné diely budú použité.

zdroj: Lex-Europa, Reuters