Výsledkom dlhoročného vývoja je systém navigácie Galileo, ktorý od začiatku nepatrí armáde. Vývoj aj súčasná prevádzka patrí pod verejný patronát, čo znamená možnosť využívať systém aj v prípade vojnových konfliktov. Na systém majú rozhodovacie práva viaceré orgány a od začiatku je plánovaný na čo najlepšiu presnosť.

Zatiaľ čo GPS určí polohu vlaku v metroch, Galileo dokáže určiť presnú koľaj.

Kým systém GPS pracuje pre verejnosť s určitou vloženou odchýlkou, Galileo má byť omnoho presnejší. Zdroje uvádzajú, že zatiaľ čo GPS určí polohu vlaku v metroch, Galileo dokáže určiť presnú koľaj, na ktorej vlak stojí. Galileo pozostáva z 18 družíc, ktoré obiehajú okolo zeme vo výške 23 222 metrov.

V budúcnosti bude možno aj váš navigačný systém pracovať s Galileom

Vývoj prebiehal 17 rokov a zatiaľ nie je spustený na 100 %. Jeho úplná prevádzka sa predpokladá okolo roku 2019. S vyššou presnosťou systému bude výhoda Galilea aj v automobilovom priemysle. Niektoré navigačné systémy GPS totiž v rýchlosti neurčia presnú polohu vozidla v jazdnom pruhu, čo býva pri viacpruhových križovatkách problém. Nezriedka sa stane, že vás na odbočenie, či výjazd systém upozorní neskoro...

Automobilky zatiaľ neprezradili, či plánujú systém Galileo podporovať. Problém by mohli byť kontrakty s prevádzkovateľom systému GPS. Galileo je do budúcna schopnou alternatívou, ktorá nemusí len spresniť a zlepšiť navigáciu, ale pomôcť záchranným zložkám lepšie lokalizovať vozidlo po nehode. A prečo o tom píšeme práve teraz? Pretože minulý štvrtok 15. decembra začal systém Galileo ponúkať prvý stupeň skorej operačnej prevádzky.