Rozruch okolo emisnej normy Euro 7 spôsobil bezkonkurenčne najväčšie divadlo v celej histórii emisných noriem navrhovaných európskymi orgánmi. Jej ambície totiž podľa vyjadrení skutočných odborníkov prekročili zdravé medze a stali sa viac politickými, než technickými cieľmi. Skrátka, mnohé požiadavky nereflektujú súčasnú úroveň technického vývoja a predbehli dobu natoľko, že je v niektorých bodoch zrejmá ich nesplniteľnosť. A to zaváňa jej účelovým pretláčaním. Potrebu ochrany životného prostredia pritom žiadna zo strán nesposchybňuje. Nakoniec to došlo až do štádia, kedy sa niekoľko veľmi dôležitých krajín (v čele s Nemeckom a Talianskom) postavilo na odpor a zablokovalo legislatívu, ktorú už podpísal aj Európsky parlament. Skrátka divadlo krásne ilustrujúce nekompetentnosť rozhodujúcich orgánov. V tieni týchto udalostí však trochu zanikajú ďalšie nenápadné zámery EÚ, ktoré ovplyvnia život európskych motoristov podobne zásadným spôsobom, ako prísnejšie normy na emisie nových áut.

Prevencia pred Dieselgate

Na začiatku všetkého bola aféra Dieselgate. Teda aspoň podľa informácií podsúvaných verejnosti. Dnes je už totiž zrejmé, že mala aj politické a ekonomické pozadie vo finále sprevádzané zmenami majetkových pomerov zavedením nových poriadkov medzi vlastníkmi jednotlivých producentov áut a subdodávateľských reťazcov. Nech je však už pravda kdekoľvek, EÚ sa zasadila o to, že podobnej afére v budúcnosti zabráni a použije na to všetky dostupné prostriedky. Jedným z nich budú aj tzv. „čierne skrinky“ povinne montované do všetkých nových áut.

Netreba za tým hľadať žiadnu senzáciu, kontrolné orgány údajne len využijú technické možnosti a pomocou snímačov v autách budú on-line sledovať aktuálny prevádzkový stav áut na cestách. Jedným zo sledovaných parametrov bude aj protiemisný systém auta, resp. jeho stopercentná funkčnosť. Tým bude zaručené, že nedôjde k žiadnej manipulácii s riadiacim softvérom a auto bude vždy spĺňať nastavené kritériá. Ak dôjde k poruche systému, alebo niektorý zo snímačov vykáže hodnoty mimo tolerančného poľa, rozsvieti sa kontrolka na prístrojom paneli a auto odošle signál na centrálny server. EÚ momentálne rieši, čo ďalej a ako bude postupovať. Vzhľadom na jej nekompromisný postoj k autám so spaľovacími motormi je však pravdepodobné, že aj tolerancia k podobným prípadom bude zo strany kontrolných orgánov nulová. Dôvod na paniku zatiaľ nie je a každému by malo ísť o výborný technický stav jeho auta, emisné kontroly mnohých súčasných áut však ukazujú, že nefunkčné, alebo nesprávne fungujúce senzory vo výfukových systémoch či komplikovaných motoroch najnovších áut už ani dnes nie sú žiadnou výnimkou.

zdroj: Euractiv