Boj s veľkou nehodovosťou na európskych cestách môže mať veľa podôb, jednou z nich sú aj legislatívne nariadenia a obmedzenia vplývajúce na aktuálnu premávku. S nástrojom podobného zamerania by chcel prísť aj Europarlament túžiaci po plošnom zavedení max. rýchlosti 30 km/h v obytných zónach a zastavaných územiach slúžiacich na bývanie obyvateľstva. Odporúčanie pre Európsku komisiu plošne zaviesť tridsiatku v obciach už parlament schválil na svojom plenárnom zasadaní v Štrasburgu.

Robíme to pre vašu bezpečnosť

Europarlament vyzval Európsku komisiu, aby urýchlene vypracovala nové pravidlá „bezpečného obmedzovania rýchlosti“. Ide o zníženie max. povolenej rýchlosti z 50 na 30 km/h. Nové pravidlo by sa týkalo obývaných oblastí a lokalít s vysokou hustotou cyklistov a chodcov. Európskym obciam by zároveň obmedzenie umožňovalo na hlavných ťahoch a mestských obchvatoch ponechať v platnosti doterajších 50 km/h. Europarlament Európsku komisiu zároveň vyzýva, aby netolerovala žiadny alkohol na cestách a zaviedla nulovú toleranciu k alkoholu. Na európskych cestách by tak nemal byť už nikde povolený žiadny alkohol za volantom.

zdroj: Euractiv