Problém je v tom, že ulice sa nafúknuť nedajú. Tým pádom sa nedá nafúknuť ani počet pozemných parkovacích boxov. Najľahšia cesta je preto regulácia. Tvrdí sa, že parkovacia politika je na tento účel overeným a najúčinnejším nástrojom. Alebo najjednoduchším a najlacnejším s vidinou rýchleho zisku, resp. príjmu do rozpočtu? 

Koľko sa bude platiť? 

Rezidentská karta pre prvé auto v domácnosti bude stáť 49 eur a pre druhé auto 150 eur na rok. Pre tretie až 500 eur. Karta zabezpečí rezidentom parkovanie v rezidentskej zóne. Držiteľ karty získa k dispozícii aj 100 hodín voľného parkovania pre iné vozidlo vo vlastnej zóne, ktoré môže využiť napríklad pre rodinu, návštevu. Zároveň má 2 hodiny denne parkovania v ktorejkoľvek inej rezidentskej zóne Bratislavy, ktoré má využiť ak napríklad vezie dieťa do školy alebo na krúžky.

Trochu ma mrzí formulovanie vety, že rezidenčná karta zabezpečí držiteľovi parkovanie. To absolútne nie je pravda! Parkovacie miesto zaručené mať nebudete, budete si ho musieť nájsť, a to často nebude vôbec jednoduché.

Rezidentské parkovanie sa vraj bude týkať len tých zón a tých časov, v ktorých je reálne problém s parkovaním. V tlačovej správe uviedli príklad Petržalku iba v noci. Nepôjde teda o plošné spoplatnenie parkovania.

Zavedenie rezidentského parkovania bude postupné. Spustenie prvých zón je možné očakávať v septembri 2020.

Čo chcú dosiahnuť parkovacou politikou? 

  • Chcú uľahčiť rezidentom parkovanie v okolí bydliska.
  • Chcú znížiť počet mimobratislavských áut, ktoré denne dochádzajú do Bratislavy, keďže vstup do mesta spojený s tým, že nechajú auto na celý deň odparkované na ulici v meste sa stane tou najdrahšou alternatívou.
  • Chcú odľahčiť dopravu v meste (podľa porovnateľných prieskumov až 12 % všetkých jázd v meste tvorí hľadanie parkovacieho miesta) a tým zlepšiť aj kvalitu života obyvateľov a znížiť emisie. Mesto sa zaviazalo do roku 2020 znížiť emisie CO2 o 20 % a jedným z konkrétnych opatrení Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja je aj zavedenie parkovacej politiky
  • A v neposlednom rade, financie, ktoré mesto získa z parkovacej politiky, pôjdu vraj do rozvoja novej dopravnej infraštruktúry, vrátane parkovacích domov v tých zónach, kde problém s parkovaním pretrvá. Na parkovacej politike nebude profitovať žiadna súkromná firma. Realizovať ju bude 100%-ná mestská organizácia a kontrolovať dodržiavanie pravidiel parkovania bude zabezpečovať mestská polícia.
    (pozn. redakcie, okrem Starého mesta, kde to má a bude mať na starosti BPS - súkromná firma, keďže pred rokmi uzavreli veľmi dobrú zmluvu s MČ.) 

„Uvedomujem si, že parkovacia politika je nepopulárna a veľmi ťažká téma a aj preto sa ju doteraz žiadnemu vedeniu Bratislavy nepodarilo prijať.  Som pripravený s celým tímom mnoho hodín vysvetľovať všetky detaily parkovacej politiky. Musíme začať, inak nám problém dopravy prerastie cez hlavu. Do zavedenia rezidentského parkovania máme viac ako rok a budeme sa na to pripravovať a komunikovať, aby každý vedel, čo ho čaká a mohol sa zariadiť. Sme presvedčení, že pre dopravu a život v Bratislave je to najlepšie, čo sme mohli urobiť,“ uzatvoril primátor hlavného mesta Bratislavy, Matúš Vallo.

Náš názor

Parkovanie v meste regulovať určite treba. No ide sa na to úplne opačne, presne proti občanom/vodičom. Najprv zavádzajú poplatky (vysoké aj na BA pomery), ale nezabezpečia služby ako pre domácich, tak pre tých, ktorí prosto MUSIA dochádzať. Až z vybraných peňazí chcú následne skvalitňovať služby, takže kým sa niečo nazbiera, potrvá to nejaký čas. A to ešte nie je vylúčené, či tie peniaze naozaj budú minuté na správnu vec, história nám opak potvrdzuje neustále. Dá sa povedať, že v danom projekte už maľujú strechu no nemajú vykopané základy. Čo tak najprv vytvoriť podmienky pre ľudí a potom postupne splácať z vybraných peňazí, tak ako to musí robiť obyčajný človek?

Viete, ako je to v Prahe?

V Bratislave chcú tiež obmedziť príjazd vozidiel z iných miest. A ako motivovať dochádzajúcich? Vlakové spojenia sú nepostačujúce, autobusy detto, záchytné parkoviská s kapacitou blízkej nule, navyše bez stráženia...

Pre ilustráciu Praha: 14 záchytných parkovísk a len dve nie sú strážené. Poplatky? Na nestráženom zadarmo, na stráženom 20 Kč na celý deň! To je 0,8 €. Pri odjazde len musíte ukázať použitý lístok z MHD. Ak auto ostáva na parkovisku počas noci, pripočíta sa suma 100 Kč.

Množstvo pozemkov v BA, ktoré patrili mestským častiam, ktoré mohli s minimálnymi úpravami slúžiť ako parkoviská, boli pri prvých ohlasoch o parkovacej politike odpredané. Súkromníci tam poskytujú platené parkovanie a napĺňajú si vrecká. Kvalita povrchu, alebo vyššia úroveň služieb za nekresťanské poplatky? ZABUDNITE!

Riešenie parkovania pre cudzích obyvateľov poplatkom od 0,5 - 2,0 eura na hodinu je tiež neúmerne vysoké. "Cudzí" dlhodobo žijúci v BA jednoducho nemá šancu získať trvalý pobyt v prenajatom byte. A ak súhlas na trvalý pobyt dostane, tak už bude miesto za 49 eur vychytané majiteľom bytu, resp. iným nájomcom. 

Vyzbierané peniaze by mali smerovať do fondu a z neho by mali byť financované opravy ciest, či výstavba parkovacích domov. To znie celkom dobre, len či to aj tak bude...

Parkovanie v meste regulovať určite treba. Prvé čo mi však vadí je fakt, že najprv zavádzajú poplatky (celkom mastné aj na BA pomery), a nie sú zabezpečené služby ako pre domácich, tak pre tých, ktorí dochádzajú. Až z vybraných peňazí chcú skavlitňovať služby, takže kým sa niečo nazbiera, potrvá to nejaký čas. Čo tak najprv vytvoriť podmienky pre ľudí a potom postupne splácať z vybraných peňazí? 
 
Chcú tiež obmedziť príjazd vozidiel z iných miest. A ako? Vlakové spojenia sú nepostačujúce, autobusy detto, záchytné parkoviská s kapacitou blízkej nule, navyše bez stráženia...
 
Riešenie parkovania pre cudzích obyvateľov poplatkom od 0,5 - 2,0 eura na hodinu je tiež neúmerne vysoké. "Cudzí" jednoducho nemá šancu získať trvalý pobyt v prenajatom byte. A ak súhlas na trvalý pobyt dostane,, tak už bude miesto za 49 eur vychytané majiteľom bytu, resp. iným nájomcom. Parkovanie v meste regulovať určite treba. Prvé čo mi však vadí je fakt, že najprv zavádzajú poplatky (celkom mastné aj na BA pomery), a nie sú zabezpečené služby ako pre domácich, tak pre tých, ktorí dochádzajú. Až z vybraných peňazí chcú skavlitňovať služby, takže kým sa niečo nazbiera, potrvá to nejaký čas. Čo tak najprv vytvoriť podmienky pre ľudí a potom postupne splácať z vybraných peňazí? 
 
Chcú tiež obmedziť príjazd vozidiel z iných miest. A ako? Vlakové spojenia sú nepostačujúce, autobusy detto, záchytné parkoviská s kapacitou blízkej nule, navyše bez stráženia...
 
Riešenie parkovania pre cudzích obyvateľov poplatkom od 0,5 - 2,0 eura na hodinu je tiež neúmerne vysoké. "Cudzí" jednoducho nemá šancu získať trvalý pobyt v prenajatom byte. A ak súhlas na trvalý pobyt dostane,, tak už bude miesto za 49 eur vychytané majiteľom bytu, resp. iným nájomcom. 

Ako to je v Košiciach? 

Pre ilustráciu sem dávam aj poplatky, ako to je spoplatnené v druhom najväčšom Slovenskom meste, v Košiciach. 

REZIDENTSKÁ PARKOVACIA KARTA V KOŠICIACH

 

Typ rezidentskej
parkovacej karty (RPK)

max. počet RPK na jeden byt

cena RPK

prvá

druhá

tretia

CENTRÁLNA MESTSKÁ ZÓNA (CMZ)

1.       RPK pre obyvateľa s trvalým pobytom v CMZ

3

35 €

70 €

150 €

2.       RPK pre obyvateľa s trvalým pobytom v CMZ (vek rezidenta nad 62 rokov)

3

5 €

70 €

150 €

3.       RPK pre obyvateľa s trvalým pobytom v CMZ (rezident je osobou s ŤZP)

3

5 €

5 €*

5 €*

4.       RPK pre osobu s ŤZP pracujúcu v CMZ

1

5 €

-

-

REZIDENTSKÉ LOKALITY(RL)

1.       RPK pre obyvateľa s trvalým pobytom v RL

3

20 €

70 €

150 €

2.       RPK pre obyvateľa, ktorý je vlastníkom bytu v RL

1

20 €

-

-

3.       RPK pre obyvateľa, ktorý je nájomcom bytu v RL

1

20 €

-

-

4.       RPK pre obyvateľa s trvalým pobytom v RL (vek rezidenta nad 62 rokov)

3

5 €

70 €

150 €

5.       RPK pre obyvateľa s trvalým pobytom v RL (rezident je osobou s ŤZP)

3

5 €

5 €*

5 €*

6.       RPK pre osobu s ŤZP pracujúcu v RL

1

5 €

-

-

7.       RPK pre osobu poskytujúcu dennú starostlivosť obyvateľovi s trvalým pobytom v RL

1

5 €

-

-

8.       RPK pre podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou

3

150 €

300 €

300 €

9.       RPK pre podnikateľa, ktorý je právnickou osobou

3

200 €

300 €

300 €

 

PARKOVACÍ LÍSTOK V KOŠICIACH

 

Druh parkovacieho lístku

Základná sadzba

Maximálna denná sadzba / Denný lístok

(1)

tarifné pásmo 1

0,75 € za každú začatú polhodinu

9,00 €

(2)

tarifné pásmo 2

0,50 € za každú začatú polhodinu

6,00 €

(3)

tarifné pásmo 3

0,25 € za každú začatú polhodinu

3,00 €

(4)

tarifné pásmo 4

0,25 € za každú začatú polhodinu

2,00 €

(5)

rezidentský parkovací lístok

0,25 € za každú začatú polhodinu

---