Problémy koncernu GM znamenali veľké problémy pre samotné mesto.

Mesto prosperovalo najmä vďaka priemyslu, v ktorom bol najviac zastúpený ten automobilový. Rast Detroitu zabezpečovali značky Ford, Chrysler alebo General Motors. Po príchode finančnej krízy začalo mesto upadať. Obyvatelia sa sťahovali z mesta preč.

Poďme si však pripomenúť pár čísel. Mesto zažívalo svoju najväčšiu slávu v päťdesiatych rokoch minulého storočia. V tom čase v Detroite žilo viac ako 1,8 milióna ľudí. Odvtedy klesol počet obyvateľov o 63 % a dnes v meste žije vyše 700 tisíc ľudí.

Detroit prosperoval najmä vďaka automobilovému priemyslu. Po príchode hospodárskej krízy došlo k veľkému nárastu nezamestnanosti a zníženiu počtu obyvateľov. Nakoniec neostala iná možnosť, ako vyhlásiť bankrot.

V časoch najväčšej slávy Detroitu pripadalo na 1000 obyteľov USA až 600 automobilov.

Najvyššia nezamestnanosť bola zaznamenaná v júli 2009, kedy dosiahla 27,8 %. V apríli tohto roku bola už „len“ 16 %. V porovnaní s inými mestami sa v Detroite udeje päťkrát viac trestných činov. 40 % verejného osvetlenia nefunguje. V meste sa nachádzajú desaťtisíce opustených budov. Vyľudnené sú celé štvrte.

 

Smutný finančný koniec mesta, ktoré v histórií automobilového priemyslu zohralo významnú úlohu, poukazuje na zraniteľnosť jednostranne zameranej ekonomiky.

 

Zdroj: sme.sk

Prečítajte si aj:  Košice žili pretekmi v drifte